Veel interesse voor ‘De Grote Grondvraag’ in Oost-Vlaanderen…

Hoe gezond is uw grond? Die vraag willen de OVAM en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn. Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd risico op vervuiling (1). De helft van die risicogronden – gronden waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd – is nog nooit onderzocht. In 2018 ontving de OVAM voor bijna 3700 risicogronden een eerste oriënterend bodemonderzoek of een validatie van de beschikbare gegevens. Dat is 25 procent meer dan het jaar voordien. Met De Grote Grondvraag wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken én waar nodig saneren. “In 2036 moet die hele operatie minstens opgestart of zelfs al afgerond zijn”, vertelt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM. “Dan willen we in heel Vlaanderen een gezonde omgeving gecreëerd hebben om in te wonen, te werken en te ontspannen.”

De Grote Grondvraag is een broodnodig initiatief, verduidelijkt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden, maar dat heeft ook een keerzijde. Heel wat gronden zijn historisch verontreinigd. Dat kan risico’s met zich meebrengen. Bovendien worden open ruimte en gezond grondwater schaars in Vlaanderen, en moeten we de beschikbare ruimte en het beschikbare grondwater dus optimaal gebruiken. Dan hebben we ook de gronden nodig die nu nog verontreinigd zijn.”

Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen heel wat grondeigenaars in Oost-Vlaanderen hun grond controleren. Heel eenvoudig: de grondeigenaar vult zijn of haar adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie van de steden en gemeenten zie je meteen of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. In de provincie Oost-Vlaanderen nemen 18 gemeenten en steden deel aan het project, dat is 30% van het totaal aantal Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Steden als Dendermonde, Sint-Niklaas, Aalst, Eeklo, Ninove en Sint-Gillis-Waas kun je allemaal terugvinden.

De Grote Grondvraag is een gefaseerd project, wat betekent dat momenteel nog niet alle gegevens van alle gemeenten en steden beschikbaar zijn. Stap voor stap wordt de databank van De Grote Grondvraag aangevuld. Staat jouw gemeente momenteel nog niet op de website, dan kan je ervoor kiezen om gecontacteerd te worden van zodra dat wel het geval is. Wie na de Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht (+/- 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

“We roepen alle grondeigenaars in Vlaanderen op om via de website van De Grote Grondvraag hun grond te controleren”, zegt Jan Verheyen. “2036 lijkt nog ver weg, maar bodemonderzoeken en de noodzakelijke saneringen vragen nu eenmaal tijd. Willen we de beoogde timings van 2028 en 2036 halen, moeten we nu van start gaan. Door je grond nu al te controleren, kan je als grondeigenaar ook vermijden dat je later voor verrassingen komt te staan en een verplicht onderzoek moet uitvoeren. Langer wachten kan de verontreiniging bovendien verergeren, en het prijskaartje hoger doen oplopen. Het is dus in ieders belang dat zoveel mogelijk grondeigenaars tijdig hun grond nakijken.”

Minister Demir roept bovendien de steden en gemeenten die nog niet deelnemen aan de actie, om dat alsnog te doen. “Op die manier kunnen we zoveel mogelijk Vlaamse grondeigenaars bereiken en informeren over de gezondheid van hun grond.” Alle geïnteresseerden kunnen via www.degrotegrondvraag.be online hun grond nakijken en indien nodig de voorgestelde stappen volgen die de OVAM aanbeveelt.

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving. Onze bodem beschermen we door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren. We helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken wij aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *