Aalst geeft negatief advies over erkenning moskee…

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft een negatief advies gegeven over de erkenning van de moskee ‘Islamitische geloofsgemeenschap Moskee El Muslimeen’ (Fritz De Wolfkaai). Het advies van de stad was gevraagd door minister Somers, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, in het kader van een aanvraag van de moskee tot erkenning en subsidiëring. Het advies werd uitgebracht na een grondig onderzoek van verschillende diensten. De belangrijkste elementen die het negatief advies onderbouwen zijn de volgende: – De aangestelde imam voldoet niet aan de inburgeringsplicht en spreekt geen Nederlands. – De panden die de vzw betrekt, zijn bestemd als woning en garage en niet als gemeenschapsvoorzieningen (wat vereist is voor een gebedsruimte en onderwijsomgeving voor de 250+ kinderen die in het weekend les krijgen). – De brandveiligheid is nog altijd niet in orde, ondanks het feit dat het pv van vaststellingen dateert uit 2018. – Er zijn een aantal onduidelijkheden in de boekhouding. – Het stadsbestuur is bezorgd over een aantal uitspraken van de ‘directeur onderwijs’ van de moskee, onder meer met betrekking tot homoseksualiteit en de gelijkheid tussen man en vrouw (“De man heeft de beslissingsbevoegdheid omdat hij de verantwoordelijkheid draagt.”) Deze en andere uitspraken sporen niet met het EVRM.

Het advies werd ondertussen ook meegedeeld aan de aanvragers. Zoals afgesproken op de gemeenteraad, zal het advies ook ter kennis gebracht worden van de leden van de bevoegde gemeenteraadscommissie, in casu een gemeenschappelijke commissie Veiligheid en Inburgering. De uiteindelijke beslissing over de erkenning en subsidiëring wordt genomen door minister Somers.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *