Stad Aalst opende een verenigingsloket…

Het Verenigingsloket is gelanceerd. Dit is een digitaal platform om de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker te maken. Op 30 januari ging een eerste versie van het Verenigingsloket live in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon en de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese. Het Verenigingsloket wil als digitaal platform de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen. In Vlaanderen zijn er meer dan 74.000 vzw’s en een veelvoud aan feitelijke verenigingen. Bijna 6 op de 10 Vlamingen is actief of organiserend lid van zo’n vereniging. “Het werd tijd dat deze belangrijke doelgroep een duidelijke plaats krijgt in de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid”, zegt minister-president Jan Jambon trots.

Dé betrouwbare digitale toegangspoort voor informatie over en voor alle verenigingen. Het Verenigingsloket moet dé betrouwbare digitale toegangspoort worden voor informatie over en voor verenigingen en verenigingen in wording, in verband met (overheids) diensten. “Een vereniging vindt nu vaak door het bos de bomen niet”, zegt minister-president Jan Jambon. “Er is wel veel informatie beschikbaar, maar het is niet duidelijk waar ze terug te vinden is en of de info wel betrouwbaar is. Het totaaloverzicht ontbreekt, waardoor de vereniging te vaak van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het Verenigingsloket biedt dit overzicht en zal verenigingen eenvoudig toeleiden naar diensten bij het eigen lokaal bestuur of een Vlaamse overheidsdienst en zorgt ervoor dat ze vlot geholpen worden. Daarnaast krijgen de verenigingen voor het eerst echt zicht op de gegevens die de overheden over hen ter beschikking hebben. Ze zullen hun eigen gegevens kunnen registreren, raadplegen én beheren.”

Nieuwe Vlaamse centrale databron: het Verenigingsregister. De demonstratie van het projectteam tijdens de persvoorstelling maakte het potentieel van de toepassing duidelijk. Zo richt het Verenigingsloket zich niet alleen op verenigingen met rechtspersoonlijkheid, de zogenaamde vzw’s (verenigingen zonder winstoogmerk), maar ook tot verenigingen in wording en feitelijke verenigingen. Secretaris-generaal Bart Temmerman van het Departement Cultuur, Jeugd en Media dat het Verenigingsloket uitbouwt: “Het is een interessante oefening om eens na te denken over hoeveel organisaties je zelf kent en op welke manier ze georganiseerd zijn. De kans is groot dat de voetbalclub van je zoon een feitelijke vereniging is, of de Chiro van je dochter, het koor waarin je partner zingt of je eigen klimaatinitiatief in je wijk … Vaak start een vereniging immers vanuit een leuk idee van 2 of 3 mensen aan de toog die met beperkte middelen aan de slag gaan. We vinden het evident dat we ook deze verenigingen digitaal kunnen bedienen.”

Om alle verenigingen die in contact komen met overheden zo efficiënt mogelijk te bedienen, werd een nieuwe Vlaamse centrale databron uitgebouwd: het Verenigingsregister. Deze nieuwe bron zal niet alleen integreren met de al bestaande federale databron ‘Kruispuntbank Ondernemingen’, maar ook voor het eerst de gegevens van feitelijke verenigingen bijhouden. “Zo zal het voor het eerst mogelijk zijn om ook deze verenigingen uniek te identificeren, wat kansen biedt voor alle overheidsdiensten om ook deze verenigingen via de digitale weg te bedienen”, vult Jan Smedts, administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen aan.

Dienstverlening en dossiers opvolgen als (lokale) besturen zich aansluiten. De toekomstige mogelijkheden van het Verenigingsloket zijn groot. Naast dienstverlening raadplegen en dossiers opstarten, zal een vereniging ook haar aanvragen of dossiers die ze bij verschillende overheden op verschillende niveaus lopende heeft op één plek kunnen opvolgen. Voorwaarde is wel dat alle besturen zich aansluiten bij de generieke bouwstenen die de Vlaamse overheid aanbiedt en die ook al voor vele andere toepassingen en platformen worden ingezet. De Vlaamse Regering heeft een extra budget van 300.000 euro vrijgemaakt om het aansluitingsproces bij Digitaal Vlaanderen te optimaliseren en aan te passen voor het Verenigingsloket. Zo hopen we dat een eerste groep van lokale besturen vlotter kan aansluiten.

Vanuit een gebruikersgerichte aanpak is de Vlaamse overheid al langer bezig om ook andere doelgroepen, de burgers met Mijn Burgerprofiel, en de vennootschappen via het e-Loketondernemers.be te bedienen. Het Verenigingsloket sluit zich daar nu bij aan en is de jongste telg in het digitaliseringsverhaal van de Vlaamse overheid.

Pilootproject in Aalst. “Het Verenigingsloket staat nog maar aan het begin van haar verhaal, maar als lokaal bestuur dat altijd sterk heeft ingezet op digitalisering vonden we het belangrijk om er van meet af aan bij te zijn. Bovendien heeft Aalst een sterke verenigingstraditie met o.a. Aalst Carnaval. Beide trajecten komen samen in dit project en daarom hebben we ervoor gekozen om als piloot mee te doen. Aalst wordt vanaf nu nog meer ‘digitaalst’”, zegt burgemeester van Aalst Christoph D’Haese. Schepen van Sport in Aalst, Matthias De Ridder vult aan: “Ook bij de Aalsterse sportverenigingen voel ik een grote animo om gebruik te beginnen maken van het Verenigingsloket”.

“Het Verenigingsloket is een groeiverhaal”, geeft minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten ten slotte mee. Voor de lancering zijn de gratis vrijwilligersverzekering van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, het KIOSK-subsidiesysteem en de uitleendienst voor kampeermateriaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangesloten. Verder zijn er momenteel drie gemeenten gekoppeld, want naast Aalst hebben ook Evergem en Beveren al gekoppeld met hun verenigingsdienstverlening en de lokale verenigingsgegevens. “Het is de bedoeling om in de komende jaren alle lokale besturen met hun diensten te laten aansluiten op het Verenigingsloket en de verenigingsdata centraal te beheren via het Verenigingsregister. Als minister van Binnenlands Bestuur zal ik mijn steentje bijdragen om de besturen daarin te ondersteunen. Het is in het belang van alle verenigingen in Vlaanderen dat er zoveel mogelijk info van alle besturen te vinden is via het Verenigingsloket.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *