Padstappers organiseren Natuurreservatentocht…

Na een hopelijk deugddoende zomer en dito vakantie maken we ons op voor een mooie nazomertocht, die we met recht en reden de natuurreservatentocht mogen noemen. Alhoewel dit keer slechts twee natuurreservaten op het programma staan, bulken de tochten traditiegetrouw toch uit van schitterende stukjes ongerepte natuur, uitgestrekte velden en verrassende stiltegebieden. Voeg daar nog de rust van enkele ingedommelde dorpen aan toe en je hebt een uitgelezen dagje onthaasting voor de boeg. Starten doen we vanop de ruime site van Derito in Ophasselt. Onze parkeerwachters loodsen je naar een reglementaire parkeerplaats in de nabijheid van de startplaats. We openen dit keer voor alle afstanden met het 25 ha grote “Europees Natura- 2000” bos: het Hasseltbos op de Gapenberg. Het is een typisch, beukenbos, al komen er verder ook soorten in voor als zomereik, es, esdoorn, en vlier. Het bos biedt ook onderdak aan diersoorten zoals de buizerd, sperwer, boomklever, vos en bunzing. Van een opener gesproken!

Na het bos stappen de wandelaars langs rustige landwegen door velden, akkers en weilanden. Naargelang de gekozen afstand brengen die de wandelaars naar goedverzorgde rustposten in Ophasselt, Steenhuize-Wijnhuize en/of Schendelbeke, waar, net als in de startplaats, onze ploegen enthousiaste medewerkers klaarstaan om de wandelaars te bevoorraden. Onderweg kan worden genoten van onder andere het natuurreservaat Moenebroek en de Boelaremeersen.

Het natuurreservaat Moenebroek (vanaf 10km) is een gebied met als kern een moerasbos ( hoofdzakelijk zwarte els) met enkele bronnen en opborrelend grondwater. Het wordt doorsneden door de meanderende Moenebroekbeek en omgeven door een kleinschalig landschap met drogere hogere gelegen graslanden, akkers en hooilanden omzoomd door meidoornhagen, knotwilgenrijen en poelen.Sommige poelen werden recent door Natuurpunt aangelegd als permanente drinkplaats voor koeien maar ook als voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere perceelranden kunnen de dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.

De Boelaremeersen (vanaf 18km). De meersen zijn de ideale biotoop voor verschillende vogelsoorten. De meest bijzondere broedvogels zijn de waterral, de blauwborst en de rietgors, die hier in de natte ruigten en valleibossen schijnbaar zorgeloos verblijven. Een begrazingsblok met soortenrijke graslanden zorgt voor meer biodiversiteit. De grachten, greppels en veedrinkpoelen vormen bovendien, in combinatie met de ruigtevegetatie en de verspreide bomen en struiken, een geschikt leefgebied voor heel wat libellen. In de met waterviolier overwoekerde grachten krioelt het van de padden en kikkers. Ook verschillende vlindersoorten voelen zich hier thuis. De meest opvallende soort is de sleedoornpage, die zijn eitjes legt op jonge uitlopers van de sleedoorn.

Op de kortste van de omlopen plaatsen we opnieuw leuke kinderopdrachten, die we belonen met een toffe verrassing. De tocht maakt ook deel uit van de Priortrofee, waarvoor je hier de laatste stempel kan bemachtigen. En er zijn natuurlijk de onvolprezen mattentaartenpakketten (5 kopen + 1 gratis) voor de prijs van 7,50 euro. Die bestel je best voor de wandeling aan de stand van de bonnetjes. Zo…, de kaarten zijn geschud, Padstappers troef! Afspraak op zondag 29 september aan de werkplaatsen Derito, Hasseltkouter 57, in Ophasselt, tocht ten voordele van Natuurpunt, en gratis stuk fruit en een sticker voor iedereen.

Dit bericht is geplaatst in Sport. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *