Oppositie weigert deel te nemen aan virtuele gemeenteraad…

De Haaltertse oppositiepartijen CL, VLD, Vlaamse belang, en Open & Liberaal wensen niet deel te nemen aan de geplande virtuele gemeenteraad van maandag 30 maart. Er werd eerder al gecommuniceerd dat de gemeenteraad zou plaatsvinden achter gesloten deuren. Een maatregel die werd vooropgesteld naar aanleiding van de coronacrisis.  Alleen de fractievoorzitters van elke partij zouden aanwezig zijn, dus ook geen publiek. De oppositiepartijen hadden hier eerst mee ingestemd, maar komen nu op hun woorden terug. Volgens hen zouden enkel de punten in hoogdringendheid mogen aan bod komen. Aan deze richtlijnen zou de huidig burgemeester zich nu ineens niet houden.

“Momenteel is, gezien de coronamaatregelen, geen enkele partij in de mogelijkheid om niet dringende punten intern op een degelijke manier te bespreken. Wij wensen deze dus ook niet te behandelen op de gemeenteraad”, aldus Nathalie Meganck – fractievoorzitter CL-VLD, Pieter De Spiegeleer – fractievoorzitter Vlaams Belang, en Gina Verbestel – fractievoorzitter Open & Liberaal. De oppositiepartijen hebben dan ook gezamenlijk beslist om niet deel te nemen aan deze gemeenteraad, tenzij de agenda aangepast wordt en enkel de hoogdringende punten geagendeerd worden. De oppositiepartijen zeggen ook het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) hiervan op de hoogte brengen en klacht in te dienen als er geen rekening wordt gehouden met de richtlijnen vanuit het ABB voor de gemeenteraad van 30 maart.

Veerle Baeyens reageert: Met ontstentenis nemen we kennis dat de oppositiepartijen, CL-VLD, Open en Liberaal en Vlaams Belang ,gezamenlijk beslissen om niet deel te nemen aan de gemeenteraad van 30 maart. Deze partijen eisen dat de  agenda aangepast wordt en effectief enkel de hoogdringende punten geagendeerd worden.

De bal wordt compleet mis geslaan met hun argumentatie:
1. De burgemeester houdt haar niet aan de afspraken?  Toch wel, zelfs meer. Het agentschap Binnenlands Bestuur adviseert dat de burgemeester in hoogdringendheid kan beslissen om de raad niet fysiek te laten doorgaan maar bijvoorbeeld per email. Hierover werden de fractieleiders op voorhand  telefonisch geïnformeerd en gaf een meerderheid van de raadsleden ook hun instemming. Dit is de burgemeesterbeslissing, de manier waarop de raad georganiseerd wordt, die bij hoogdringendheid genomen werd. Niet meer niet minder. Alle documenten werden ook uitgebreid overgemaakt aan de raadsleden via WeTransfer zodat ze deze tijdig, meer dan 9 dagen voor de raad van 30 maart.

2. Hoogdringendheid en agenda: ABB  geeft de raad op de agenda noodzakelijke punten te agenderen. Deze agenda wordt bepaald door de voorzitter van de gemeenteraad, op voorstel van het schepencollege. Het college bepaalde de noodzakelijke punten om de werking van ons lokaal bestuur niet in het gedrang te brengen. Dit is dus volledig in overeenstemming met het advies en hoogdringendheid komt niet ter sprake bij de agenda. Zo werden een aantal punten door het college verschoven naar een volgende raad. De geagendeerde punten zijn na beraadslaging door het CBS als noodzakelijk weerhouden.

Het lijkt er meer en meer op dat de oppostiepartijen alle argumenten of adviezen anders wensen te interpreteren om toch maar de werking van de gemeente stil te leggen. Men spreekt over hoogdringendheid die noodzakelijk is voor de agenda terwijl dit noodzakelijke agendapunten zijn, zoals aangeraden, en de hoogdringendheid enkel slaat op de organisatie van de raad. Nu misbruiken maken van een crisissituatie om toch maar de gemeente zoveel mogelijk te blokkeren is voor ons onaanvaardbaar en onmenselijk.

In volle Corona crisis heeft iedereen de handen vol. We willen benadrukken dat  onze inwoners zo weinig mogelijk hinder mogen ondervinden en we alles in het werk stellen om onze gemeente en zijn werking op koers te houden. Weliswaar niet op volle snelheid door deze Corona crisis maar wel op de juiste koers! Daar gaan we verder voor!

 

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *