Openbaar onderzoek LFPC Aalst van 6 februari t.e.m. 5 april…

Het Departement Omgeving organiseert van 6 februari t.e.m. 5 april 2024 een openbaar onderzoek over het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de bouw van het Forensisch Psychiatrisch Centrum voor Langverblijf (LFPC) in Aalst. Het LFPC is een gespecialiseerde instelling voor geïnterneerden. Iedereen kan gedurende deze periode de plannen inkijken en reageren. Op 28 februari wordt het GRUP toegelicht op een informatiemarkt in Aalst. De Vlaamse en federale overheid willen een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor Langverblijf (LFPC) bouwen in Aalst. Zo’n centrum is een gespecialiseerde instelling waar geïnterneerde psychiatrische patiënten kwaliteitsvolle zorg en begeleiding krijgen in een hoogbeveiligde omgeving. Dit loopt via de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het GRUP vormt de juridische basis waarmee de federale overheid de procedure kan starten om het centrum te bouwen.

Waarom is een LFPC nodig? Personen met een psychische kwetsbaarheid of mentale beperking die een misdrijf pleegden, verblijven nu vaak in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. België is daarvoor veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze geïnterneerden moeten gepaste zorg krijgen in een instelling buiten de gevangenis. In Antwerpen en Gent zijn al Forensische Psychiatrische Centra, gericht op doorstroming. Maar dat volstaat niet, er is nood aan bijkomende plaatsen voor langverblijf in Vlaanderen.

Site Gates meest geschikte locatie. Na de publieke raadpleging over de startnota, voorjaar 2022, werden vijf locaties in Aalst grondig verder onderzocht. Uit dat onderzoek naar inpasbaarheid in de omgeving en te verwachten milieueffecten kwam de site Gates in Erembodegem naar voren als meest geschikte locatie. Een LFPC op de site Gates vraagt geen bijkomende ruimte-inname omdat de site al bebouwd is. Naast een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de geïnterneerden, streeft het plan ook naar een goede inpassing in de woonomgeving van Erembodegem. De stedenbouwkundige voorschriften bevatten daartoe bindende voorwaarden.

Ten noorden en ten oosten van het LFPC wordt een park voorzien als overgang naar de woonkern van Erembodegem en naar de Wellemeersen. Er is een gedeeltelijke ontharding mogelijk van de Dokter Carlierlaan en de Zwalmkouter die het aangrenzende natuurgebied ten goede komt. Het geluidsscherm langs de E40 zal verder doorgetrokken worden. Voor de andere onderzochte locaties (Biekorfstraat, Horebekeveld en Siesegemkouter Noord en Zuid) verandert de bestemming niet.

Van 6 februari tot en met 6 april 2024 kan iedereen reageren op het ontwerp GRUP.  Digitaal gebeurt dat via het inspraakformulier op de website van het Departement Omgeving: https://www.omgeving.vlaanderen.be/grups/lfpc-aalst. Via deze link is ook het volledige ontwerp GRUP in te kijken en een ingesproken toelichting  te beluisteren.

De papieren documenten liggen ter inzage in het Administratief Centrum in Aalst, Werf 9, themabalie Bouwen en wonen of bij het Departement Omgeving: Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. Op allebei de locaties gebeurt dit op afspraak.  Per brief reageren kan ook op bovenstaande adressen. Bij de stad Aalst dient te brief te worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving: omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel 02 553 38 00.

Op 28 februari 2024 organiseert het Departement Omgeving een info-markt.  Iedereen is welkom van 16 tot 20 uur in Sportcomplex Schotte, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst. Inschrijven is verplicht, dat kan via de website van het Departement Omgeving of telefonisch op het nummer 02 553 38 00. Na het openbaar onderzoek worden alle reacties verwerkt door het planteam van het Departement Omgeving en wordt het plan eventueel aangepast. Daarna komt het opnieuw op tafel van de Vlaamse regering voor goedkeuring.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *