N-VA Ninove wenst meer verkeersveiligheid in het jaar 2023…

Tijdens de eindejaarsperiode staan veel mensen eens stil bij het afgelopen jaar en het maken van goede voornemens. Hoewel de week van de mobiliteit al een poosje achter de rug ligt, trekt Jeroen Van Assche (bestuurslid N-VA Ninove) de lijn door met een aantal goede voornemens, gericht aan het stadsbestuur, voor meer handhaving en sensibilisering in 2023. Handhaving is volgens Jeroen Van Assche (N-VA Ninove) een wezenlijk onderdeel in de reeks maatregelen voor meer verkeersveiligheid. Twee jaar na de invoering van fietsstraten in het stadscentrum werd er bijvoorbeeld nog geen enkele controle uitgevoerd op het naleven van de regelgeving. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA Ninove) in november 2022. De dienst mobiliteit heeft geen onmiddellijk zicht op gegevens rond handhaving en er bestaat geen terugkoppeling met de politiediensten. “Prioriteit op dit ogenblik is voor mij een betere handhaving in de schoolomgevingen voor zowel automobilisten als fietsers,” zegt Jeroen Van Assche (N-VA Ninove).

De snelheidscontroles in de bebouwde kom, met een maximumsnelheid van 50 km/uur, gebeuren in Ninove meestal op vaste plaatsen en op vaste tijdstippen. Vooral in de deelgemeenten is er een toenemende vraag naar meer controle op sluipwegen en gevaarlijke punten binnen de bebouwde kom. Uit de gegevens van de resultatenmeldingen kan men ook afleiden dat er geen enkele controle gebeurt in de schoolomgevingen en de zone 30 in het algemeen. “Besteed meer aandacht aan snelheidscontroles waar er echt gevaar en overlast schuilt en niet in het behalen van de zogenaamde quota. Zo bereik je meer bewustwording en draagvlak,” vult Jeroen Van Assche verder aan.

Sensibilisering is volgens N-VA Ninove een belangrijk tweede luik naar meer verkeersveiligheid. Naast de succesvolle BOB-campagne van de Ninoofse politiediensten tijdens eindejaar, ligt er nog heel wat werk op de plank rond bewustwording over de verkeersregels. Het stadsbestuur faalt hierin over de hele lijn. Dat kan de partij afleiden uit de antwoorden die Karolien De Roose (N-VA Ninove) heeft ontvangen op haar schriftelijke vragen. De stad stelt dat Ninove geen voorlichtingsbeleid zal opstarten in de nabije toekomst. Nochtans heerst er bij de bevolking heel wat onduidelijkheid over de wetgeving en het gebruik van fietsstraten, suggestiestroken, oogcontact, fietsverlichting en de regelgeving voor het verkeer in een zone 30 in het bijzonder.

“Dagelijks vragen Ninovieters waar en hoe je als automobilist of fietser mag rijden in een fietsstraat of wat de bedoeling is van die fietssuggestiestroken, de kennisgeving daarrond kan dus beter,” voegt Jeroen Van Assche van de N-VA afdeling in Ninove er nog aan toe.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *