McDonald’s mag zijn plannen voor komst van een nieuwe vestiging in Geraardsbergen in de koelkast opbergen…

Het fastfoodrestaurant McDonald’s op de Astridlaan gaat voorlopig de koelkast in. Het Milieufront Omer Wattez tekende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bezwaar aan en verkreeg een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Terzelfdertijd heeft het Milieufront ook een verzoekschrift ingediend voor de vernietiging van het project. McDonald’s kreeg op 24 november 2022 een omgevingsvergunning voor een nieuw fastfood-restaurant. Dit houdt in dat langs de Astridlaan een gebouw zal komen met 61 parkeerplaatsen. Om het project te realiseren moeten er 59 bomen worden gerooid. Tijdens de bouwwerken zou de bouwheer het terrein vlak maken. Ophogen op bepaalde plaatsen zodat het een horizontaal oppervlak zou krijgen naast de weg. De percelen grond liggen deels in woongebied. De voetweg – die de Astridlaan met de stationsomgeving verbindt – wordt heraangelegd.

Volgens de projectindiener werd voldoende rekening gehouden met mogelijke bezwaren. Het project doorstaat de watertoets: ‘De betrokken percelen worden doorkruist door een van nature overstroombaar gebied ‘Denderbekken’, maar er zijn geen sporen van overstroombaarheid… De betrokken percelen zijn evenmin gelegen binnen een VEN-gebied of habitatrichtlijngebied.’ Op het perceel waar het fastfoodrestaurant moet komen, staan heel wat bomen die moeten worden gerooid. Maar dat is volgens de bouwheer geen enkel probleem, want: ‘Er bestaan op dit ogenblik geen legaliteitsbelemmeringen, die zich tegen de ontwikkeling van het project verzetten.’

Maar daar is het Milieufront Omer Wattez het niet mee eens. Het project doorstaat de natuurtoets niet omdat er zich intussen op het perceel een hoogstammige vegetatie heeft ontwikkeld. Kort gezegd: er ontwikkelt zich een bos. Het Milieufront Omer Wattez tekende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bezwaar aan. Het project McDonald’s op de Astridlaan wordt voorlopig geschorst bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad kan zich vinden in de argumentatie van het Milieufront Omer Wattez.

Het Milieufront heeft tevens een verzoekschrift tot vernietiging ingediend. Het perceel ligt vlak naast de Molenbeek. Het perceel heeft veel potentieel om nog meer overstromingswater op te vangen om zo minder wateroverlast te hebben voor de mensen van o.a. de Stadsweg, Papiermolenstraat, Reep en Gentsestraat die allemaal langs diezelfde Molenbeek gelegen zijn. ‘Er werd en wordt langsheen de beek al genoeg gebetonneerd en gebouwd’, klinkt het.

McDonald’s en de deputatie hebben tot 15 januari 2023 de tijd om te beslissen of ze verder gaan met de procedure en een beoordeling ten gronde vragen van de Raad. Zo niet wordt de vergunning automatisch vernietigd. McDonald’s kan altijd nog een nieuwe vergunningsaanvraag indienen.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Economie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *