Lokaal Bestuur Denderleeuw verstrengt horeca reglement…

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2023 werd het reglement inzake het afleveren van de exploitatievergunning voor een horecazaak verstrengt. Het vorige reglement was toe aan een update om tegemoet te komen aan nieuwe fenomenen die zich in de sector voordoen en om de politiediensten adequater te kunnen laten inspelen op toekomstige aanvragen voor exploitatievergunningen. “Als lokaal bestuur hebben we een verantwoordelijkheid om te zorgen voor de openbare orde en rust in de gemeente. Daarnaast hebben we ook bepaalde bevoegdheden op het vlak van openbare gezondheid. Samen met de lokale politie namen we het reglement voor het afleveren van een exploitatievergunning voor een horecazaak onder de loep”, legt burgemeester Jo Fonck uit. “Daaruit bleek dat het reglement aan een update toe was om tegemoet te kunnen komen aan eventuele nieuwe fenomenen in de sector.”

“Als we aanvragen voor een exploitatievergunning moeten beoordelen is het niet altijd evident om te kunnen beschikken over alle nuttige informatie. Zeker wanneer de toekomstige uitbater niet altijd ter goeder trouw is. Daarom is het zeker een meerwaarde als de lokale politie een advies kan formuleren op het vlak van het risico op openbare ordeverstoring of financieel vlak. Door de wijziging van het reglement zal dit in de toekomst mogelijk zijn”, aldus burgemeester Fonck.

“Eén van de recente fenomenen die we zien opduiken in de sector zijn shishabars ofwel horecazaken waar waterpijp gerookt wordt. Omdat studies aantonen dat het langdurig gebruik van waterpijp ernstige schade toebrengt aan de gezondheid, willen we als lokaal bestuur hier onze verantwoordelijkheid in nemen. We willen de mogelijkheid hebben om voorwaarden op te leggen en af te dwingen om zo overlast en het risico op schade voor de gezondheid voor omwonende en passanten tot een minimum te beperken”, zegt schepen Jan De Nul. “Daarom werd het horecareglement aangepast zodat het gebruik van een waterpijp uitsluitend wordt toegestaan in een daartoe uitgeruste rookkamer die voldoet aan de wettelijke voorwaarden.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *