Joke De Swaef verlaat Open Vld, gaat door als onafhankelijke…

Oud voorzitster van de lokale afdeling van Open Vld verlaat de Liberale partij in Aalst. Volgens haar wordt de achterban binnen de partij volledig genegeerd, en dit is niet hoe zij het ziet. Als lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken blijft De Swaef wel haar mandaat uitoefenen, zij het vanaf 1 november 2022 als onafhankelijk raadslid. “Open Vld is niet meer wat mijn partij zou moeten zijn: vanaf 1 november 2022 ga ik als onafhankelijk raadslid zetelen,” zegt De Swaef. Dertig jaar inzet voor Open Vld is niet niks en het is dan ook met spijt in het hart dat ik de beslissing neem om van de liberale partij afscheid te nemen. Mijn afscheid komt er niet zomaar: het is een proces dat al jaren sluimerde. Men noopt mij ertoe: de manier waarop de Aalsterse Open Vld functioneert, de manier waarop beslissingen worden genomen, de achterban die compleet genegeerd wordt, de laatste jaren zoveel spijtige vaststellingen. En die maken dat de partij mijn hart heeft verlaten.

Dat er beslissingen worden genomen waarover mandatarissen vooraf geen enkele inbreng kunnen leveren, is iets wat mij zwaar valt. Dat de partijleden zich niet kunnen uitspreken over een nieuw bestuur, kan evenmin. En er zijn nog meerdere zaken waarover ik de laatste jaren ben gestruikeld. Open Vld is niet meer wat mijn partij zou moeten zijn. Tegelijk stel ik vast dat Open Vld sedert lang de voeling met de burger kwijt is. Men luistert niet naar de kiezer. Politiek wordt beoefend vanuit een ivoren toren. Nog een vaststelling: in deze meerderheid moet Open Vld maar al te vaak de broek afsteken. Dit maakt het voor mij des te moeilijker om bepaalde beslissingen te blijven verdedigen naar mijn achterban.

Dertig jaar inzet is niet niks: bij de verkiezingen van 2006 stond ik op de dertiende plaats en behaalde 648 stemmen. Zes jaar later haalde ik vanop plaats 7, 910 stemmen en in 2018 waren er dit 813 vanop de zesde plaats. Jarenlang was ik partijsecretaris van de lokale afdeling en 4 jaar was ik voorzitter van Open Vld Aalst. Als voorzitter kreeg ik toen van de nationale partijleiding de opdracht ‘de brokken te lijmen tussen Open Vld en de scheurlijst ‘Blauw.’ Tot op heden was ik voorzitter van de lokale onderafdeling Hofstade. Ook als gemeenteraadslid heb ik steeds het beste van mezelf gegeven.

Ik heb het beleid lang verdedigd, maar zoals de partij zich de laatste jaren opstelt staat ver van mijn gedachtengoed. Dat het ledenaantal stelselmatig afbrokkelt is een signaal dat allesbehalve opgepikt wordt. Ik zag het aantal leden met bijna 40% dalen sedert ik als voorzitter de fakkel doorgaf. Zeg ik vaarwel aan de politiek? Neen, ik wil mij blijven inzetten om dingen te realiseren die mensen belangrijk vinden. Want daar gaat het toch over: constant luisteren naar de basis en met de verzuchtingen van de burgers aan de slag gaan. Dat is toch waar een sociaal liberalisme ooit voor stond. En zelf wil ik blijvend rechtuit kunnen zijn.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *