Denderleeuw werkt verder aan opwaardering van stationsbuurt…

De opwaardering van de stationsbuurt is één van de speerpunten van het meerjarenplan van Lokaal Bestuur Denderleeuw. De werken aan het stationsgebouw, de transformatie van het stationsplein naar een ontmoetingsplein en een creatieve invulling voor het aangekochte leegstaande handelspand in de Stationsstraat, vormen een duurzame oplossing om van de stationsbuurt een aangename en levendige woon- en handelsomgeving te maken.

De stationsbuurt kent een verouderd woningbestand, leegstand en is niet altijd even aantrekkelijk. Lokaal Bestuur Denderleeuw wil hier een aangename en levendige woon- en handelsomgeving maken. Inmiddels heeft NMBS de werken aan het stationsgebouw aangevat. Tegen 2026 krijgt het station een totale make-over zodat het gebouw maximaal toegankelijk is voor de reizigers. Nadat de werken aan perron 1 afgerond zijn, zal het stationsplein volledig verkeersvrij worden. Het wordt een ontmoetingsplek met groene eilandjes, zitelementen en ruimte voor kleinschalige evenementen.

Een aangename en levendige woon- en handelsomgeving kan niet enkel gecreëerd worden door de opwaardering van het stationsgebouw en het stationsplein. Om pijnpunten zoals de toenemende leegstaand in de stationsomgeving en het gebrek aan beleving in de stationsbuurt aan te pakken, moet er op straat- en zelfs pandniveau gewerkt worden. Het aantal opportuniteiten om op die manier aan de slag te gaan zijn echter schaars.

Onlangs werd overgegaan tot de aankoop van het leegstaande handelspand in de Stationsstraat 33-35. De aankoop past binnen de toekomstvisie op de stationsomgeving en past ook binnen het detailhandelsplan Denderleeuw. Door projectpartners Solva, Unizo en de provincie Oost-Vlaanderen werd een economische, ruimtelijke en vastgoedanalyse van Denderleeuw uitgevoerd wat tot de opmaak van het integraal detailhandelsplan van Denderleeuw heeft geleid. In dit detailhandelsplan zijn acties opgenomen waarbij we het centrum willen profileren als hotspot, de leegstand willen aanpakken en de beleving in de buurt willen verhogen en faciliteren. De aankoop draagt hier dus tot bij.

Via een projectoproep door  VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) schreef Lokaal Bestuur Denderleeuw zich succesvol in op een begeleidingstraject door een ‘profploeg’ die kan helpen bij de ambitie om opnieuw dynamiek te brengen in de stationsomgeving. Concreet biedt VLAIO een expertenteam aan, een groep experten uit 10 Vlaamse bedrijven, waarvan de expertise kan ingezet worden bij de invulling en uitstraling van het handelspand dat aangekocht werd. Hierbij zal een participatietraject met de buurtbewoners opgestart worden om draagvlak te creëren en om de financieringsopties te bepalen.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *