‘Als Heimer komt…’ een onverwacht groot succes!…

Ninove werkt rond dementie, en zet een aantal activiteiten en acties op de kalender. Theater over Alzheimer in een dementievriendelijke stad. 21 september is Werelddag Dementie. Het Sociaal Huis organiseert daarom op donderdag 19 september de gratis theatervoorstelling ‘Als Heimer komt’ in cc De Plomblom. Hoofdpersonages op het podium zijn Ron en zijn moeder Caroline, wiens Alzheimer langzaam maar zeker meer plaats inneemt in haar brein. Haar korte geheugen in intussen helemaal weg. Woede, angst, euforie en verdriet spelen met haar alsof haar geest een spel is. Haar echtgenoot omringt haar met heel veel geduld, zorg en liefde. Geen eenvoudige taak. Wat blijft er nog over als het denken wegvalt?

Familiegroep dementie. Ninove is een dementievriendelijke stad. Schepen Cosyns verwoordt het als volgt: “Laatst zag ik nog een stukje waarin een bekend psychiater iedereen oproept om de vergetende mens niet te vergeten. Dat is precies wat een dementievriendelijke stad wil doen: ervoor zorgen dat mensen met dementie meetellen, dat de familie en mantelzorgers warmte en steun ervaren bij de soms zorg die ze dragen voor hun familielid. ” De theateravond is één van de initiatieven om de titel ‘dementievriendelijke stad’ overtuigend te dragen. Daarnaast ondersteunt de stad de ‘familiegroep dementie’ die vier keer per jaar mantelzorgers samen brengt rond een bepaald aspect van dementie. Soms wordt ook een spreker gevraagd met expertise over het onderwerp. Hoofddoel van de bijeenkomsten: dat lotgenoten steun vinden bij mekaar en zich kunnen verdiepen in -vaak nog verdoken- problemen, om zo het taboe rond dementie te doorbreken. De familiegroep is er zowel voor mantelzorgers van personen met dementie die nog thuis wonen als van zij die al zijn opgenomen in een woonzorgcentrum. Deelnemen aan de familiegroep is gratis.

Ook Klateringen werkt dementievriendelijk. Binnen woonzorgcentrum Klateringen is er een werkgroep dementie, met medewerkers die zich extra verdiepten of bijschoolden in de aandoening. Samen gaan ze binnen deze werkgroep op zoek naar activiteiten voor bewoners met dementie. Evelien Matthys, ergotherapeut: “Er werden al verschillende projecten opgezet. We maakten voelschorten en prentenboeken, hadden een bezoek van aaihonden en organiseerden belevingstheater voor onze bewoners met dementie. We hebben ook een intergenerationele werking, samen met kleuter- en lagere scholen in Ninove: we bezoeken de kinderen op school met onze bewoners met dementie, of zij komen langs met de klas in het woonzorgcentrum. In de zomermaanden werken we dan weer samen met ’t Kadeeken (de buitenschoolse kinderopvang, nvdr) en de speelpleinwerking van de jeugddienst.”

Beleven in de tuin. Dit najaar gaat een werkgroep binnen het woonzorgcentrum samen met een tuinarchitect aan de slag voor het ontwerp van een dementievriendelijke tuin. De tuin, grenzend aan cafetaria ‘De Oase’ moet een echte belevingstuin worden. Katrien Van den bossche, kwaliteitscoördinator: “Bewegen is heel belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met dementie. Een padenstructuur, geschikt voor rolstoelen, is een must, zodat er al wandelend natuurlijke plekjes ontdekt kunnen worden. Een belevingstuin speelt ook in op de zintuigen, met herkenbare planten die bloeien over de seizoenen heen en nestkastjes en insectenhotels die vogels en insecten aantrekken. Ook planten op hoogte, bijvoorbeeld in bakken, kunnen er voor zorgen dat bewoners die minder mobiel zijn kunnen voelen en ruiken. Er moet zeker ook een natuurlijke afsluiting rond de tuin komen en de veiligheid van onze bewoners moet centraal staan.”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *