Guido De Padt hekelt misleiding bevolking bij petitie N42…

Guido De Padt Geraardsbergen Persregio DenderGeraardsbergen ijvert al decennia voor de doortrekking van de N42 en de ganse regio smeekt al jaren om het nieuwe tracé van de N42 te Herzele. Het schepencollege van Geraardsbergen keurde op 20 maart jongstleden een positief bezwaarschrift goed waarin o.m. het volgende staat geschreven: Overwegende dat het uitblijven van de rechttrekking van de N42 een nefaste impact heeft op de economische ontwikkeling van de regio; Overwegende dat de roep van inwoners, ondernemers, werknemers en politici actief of woonachtig in deze regio, niet langer kan genegeerd worden; Overwegende dat de noodzaak van een snelle realisatie van de nieuwe rondweg N42 door tal van ondernemingen, politieke organen en mandatarissen alsook de vrederechter meermaals erkend werd; Overwegende dat alle burgemeesters uit de regio zich herhaaldelijk achter de aanleg van de rondgang schaarden; En er zijn niet alleen sociaal-economische aspecten, maar ook ernstige vekeersveiligheidsoverwegingen. Een van de laatste stappen om de rechttrekking te kunnen doorvoeren is de afschaffing van de buurtwegen. En hier knelt het schoentje. Onder aanvoering van ’t Uilekot en Climaxi werd een petitie-actie georganiseerd die 2.500 handtekeningen opleverde. Bij het ronselen van die stemmen werd steeds uitdrukkelijk voorgehouden dat men zich niet uitsprak tegen de doortrekking van de N42, reden waarom wellicht vele burgers nietsvermoedend de petitie hebben getekend.  Daarbij wordt misleiding van de ondertekenaars dus niet geschuwd.

Guido De Padt reageert verontwaardigd: “Tot mijn consternatie stel ik vast dat het Uilekot nog voor het officiële eind van het openbaar onderzoek een persbericht verspreidt waar de maskers afvallen. Daarin worden de echte bedoelingen van de petitie duidelijk. Ze willen niet meer of niet minder dan opnieuw de ganse procedure aanvallen en hebben zelfs de idee opgevat om een intendant aan te stellen. Dit is een regelrechte schande en doet direct vragen rijzen over de legitimiteit van de petitie.” De vrederechter oordeelde recent dat het voorgestelde nieuwe tracé de enige oplossing is. En dat niet alleen: de hoogdringendheid is er niet alleen wat betreft de verkeersveiligheid,  maar ook wat betreft economische ontwikkeling van de regio. In hetzelfde vonnis oordeelde de rechter ook dat er maximaal milderende maatregelen werden getroffen. Het MER rapport en de screening ervan zijn helder: het sociale weefsel in Herzele zal erop vooruitgaan en de levenskwaliteit zal stijgen.

Guido de Padt: “Het wordt tijd dat het mist spuien stopt. Uiteraard mag eenieder zijn/haar opmerkingen en bezwaren uiten, doch men dient dit op een inhoudelijke en correcte wijze te doen. De rechter oordeelde ook dat met veronderstellingen en valse info geen rechtszaak kan worden gewonnen”.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

1 Reactie op Guido De Padt hekelt misleiding bevolking bij petitie N42…

 1. Filip De Bodt schreef:

  vzw Climaxi maakte een persmededeling rond het feit dat 2500 handtekeningen verzameld werden tegen het afschaffen van de buurtwegen die op de N42 uitkomen.

  De Geraardsbergse burgemeester noemt dit volksverlakkerij en doet zijn best zoveel mogelijke andere krachttermen naar boven te halen in een persmededeling. De burgemeester stelt dat wij handtekeningen verzamelden onder het voorwendsel dat die niet voor of tegen de N42 waren.

  vzw Climaxi wil hier toch twee zaken rond opmerken:

  – De Padt heeft blijkbaar de feiten niet geverifieerd. Er zijn (zoals in mijn persmededeling gezegd) twee buurtcomités (Aktiekomitee N42 en het comité van de Schonenberg) en twee verenigingen die twee verschillende petities gelanceerd hebben. Daarnaast zijn er nog individuele bezwaarschriften en reacties vanuit de werkgroepen Trage Wegen en Fietsersbond. Men doet er goed aan niet alles op 1 hoopje te gooien. ’t Uilekot of vzw Climaxi hebben de mensen dus niet voorgehouden dat het om een gegeven ging die niet voor of tegen de N42 was. Dat was wel het geval voor de mensen van de Schonenberg…die rond de weg idd. als groep geen standpunt innemen. Voor men mensen beschuldigt van slechte bedoelingen moet men best toch eens kijken wat de realiteit is.

  – Wij zijn enorm verschoten van het feit dat het schepencollege en de burgemeester van Geraardsbergen zich hier opstellen als een actiegroep in plaats van als een bestuur. Zou men zich niet beter bezig houden met het zwartste punt van de N42, de Astridlaan en de Grote Weg te Geraardsbergen? Misschien kan men pogen om de vele baanwinkels daar in de stad te krijgen (herleving van het centrum én verkeersveiligheid) in plaats van te pleiten voor de afschaffing van buurtwegen in andere gemeenten?

  – In de persmededeling hebben wij ook onze hand uitgestoken: inwoners rond het tracé stellen een alternatief voor waarbij de weg gebruikt wordt door fietsers en tractoren, zodat de doorstroming kan verbeterd worden. In Antwerpen kwam men tot een oplossing via een bemiddelaar. Misschien moeten hier ook alle betrokken groepen aan de tafel gezet worden om een oplossing te bedenken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *