Vooruit Aalst wil een grondige evaluatie van het circulatieplan…

Is het een nieuw ccirculatieplan of een fileplan? vraagt Ann Van de Steen (Vooruit) zich af. “De invoering van het circulatieplan heeft de voorbije weken voor veel beroering gezorgd. Net als de andere oppositiepartijen wenst Vooruit een spoedige maar doordachte evaluatie in september die bijsturing mogelijk maakt” zegt Vooruit gemeenteraadslid Ann Van de Steen. “De invoering van het circulatieplan verloopt niet zonder slag of stoot. Het stadsbestuur lijkt het eigenlijk ook niet meer zo goed te weten: eerst zou er pas een evaluatie zijn eind dit jaar, maar verschillende N-VA’ers lieten al weten dat het echt niet zolang kan duren. Er is onvoldoende aandacht voor het noodzakelijk draagvlak. Een meer gefaseerde invoering had hiervoor kunnen zorgen” vindt Van de Steen.

De ring. “Om het autoverkeer maximaal uit de binnenstad te houden, is de doorstroming op de beide ringwegen cruciaal. Ondanks de aanzienlijke investeringen in de tunnel, het viaduct en de rotonde «het Neuzeken», blijkt de ring de achilleshiel van het circulatieplan. De enorme filevorming ondermijnt het hele opzet van het circulatieplan in de binnenstad. Bij iedere bijsturing zal de stad met deze vaststelling rekening moeten houden” stelt gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Ieder plan moet vatbaar zijn voor bijsturing. Wat werkbaar lijkt op papier of in een computersimulatie, is het daarom nog niet in realiteit. Doordat het stadsbestuur zich lijkt op te sluiten in haar ivoren toren, worden de frustraties van de Aalsterse bevolking gevoed en loopt men het risico af te stevenen op een clash waarbij finaal het hele plan dreigt afgevoerd te worden en het debat zal verhuizen naar weer een volgende bestuursperiode. “Daardoor dreigt de terechte aandacht voor meer veiligheid voor de fietsers en voetgangers voor lange tijd in de prullenmand te verdwijnen” vindt gemeenteraadslid Ann Van de Steen.

Vooruit vraagt aandacht voor de nodige monitoring en bijsturing op het terrein. Hierbij zijn voor de partij volgende punten belangrijk:

• Het invoeren van een nieuwe circulatie zowel op niveau van de gehele stad als op het niveau van de verschillende wijken is teveel tegelijk gebleken. Een gefaseerde invoering met tussentijdse mogelijkheid voor monitoring, evaluatie en bijsturing is veel beter.

• Er is nood aan meer overleg met de inwoners uit de stadswijken, handelaars, hulpdiensten en deelgemeenten.

• De communicatie over de gewijzigde verkeerssituatie beperkte zich tot één folder, voor de rest moeten inwoners en bezoekers aan de stad de app Wase gebruiken om zich uit de slag te trekken. Een betere communicatiecampagne is voor ons noodzakelijk.

•  Ondanks de belofte dat er ging gezorgd worden voor meer aandacht voor de fietsers, beperkt deze aandacht zich tot de binnenstad en tot bepaalde straten: de fietsveiligheid vanuit de deelgemeenten naar het centrum werd onvoldoende mee op de agenda geplaatst. Op sommige druk befietste straten in de binnenstad (Vaartstraat, Esplanadestraat, Burchtstraat) is er niet gezorgd voor meer veilige fietsinfrastructuur.

• Een evaluatie en eventuele bijsturingen mogen zich niet beperken tot de professionals van het mobiliteitsdebat, ook de inwoners van onze stad moeten inspraak krijgen.

Vooruit vraagt het stadsbestuur een grondige en doordachte evaluatie en wil dat hierbij de gemeenteraadscommissie mobiliteit betrokken wordt. In samenspraak en op basis van de realiteit op het terrein moet de gemeenteraad beslissen of en waar er bijsturing nodig is.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *