Veel volk op nieuwjaarsreceptie fietsersbond afdeling Aalst…

Net als de meeste verenigingen organiseert de fietsersbond afdeling Aalst jaarlijks een nieuwjaarsreceptie. Dit jaar ging deze receptie door in de showroom van fietshandelaar Veeloo ter hoogte van de Korte Zoutstraat te Aalst. Opvallend veel bekende gezichten kwamen de fietsverbond een hart onder riem steken. Gesprekken met de lokale politici zijn te zien in de reportage. De fietsersbond heeft over heel het land verspreidt afdelingen die zich inzetten voor een degelijk fietsbeleidsplan, maar jammer genoeg ziet men hier nog weinig van, en wordt er zonder enig degelijk overleg naar een nieuw circulatieplan en toename fietsstraten verwezen. Al langer is de fietsersbond vragende partij om mee te mogen werken in een mobiliteitsraad, iets wat in vele andere gemeenten en steden reeds zijn nut heeft bewezen, maar in Aalst vind de burgemeester en de schepenen dit niet nodig.

Een mobiliteitsplan waar jaren aan is gewerkt door het onderzoeksbureau Mint, samen met de verschillende schepenen van de vorige legislatuur, waaronder dus ook CD&V en NV-A is van tafel geveegd. Participatiemomenten waar heel wat vrijwilligers van verschillende groeperingen veel tijd en energie hebben in gestoken. “Misschien mocht het voor ons nog iets verder gaan, maar we kregen in onze stad toch al wat meer ruimte voor de actieve weggebruiker, en dat zou een stap in de goede richting zijn” zegt voorzitter Marleen Stallaerts.

Daarnaast werd door de dienst mobiliteit een fietsbeleidsplan uitgewerkt waarin, aansluitend op het mobiliteitsplan, stappen zouden worden ondernomen om de veiligheid en de plaats van de fietser in onze stad duidelijk voorop te stellen. Het STOP-principe werd naar voor gebracht, auto’s worden niet gebannen, maar voetgangers en fietsers gaan voor en OV moet meer ruimte krijgen. We horen en lezen nu van een circulatieplan en invoeren van fietsstraten in onze stad. Geen enkel richting meer op de Wallenring, dus bvb de Zonnestraat blijft zoals ze is met smalle voetpaden en weinig plaats voor de fietser.

De Burchtstraat en de Vaartstraat zijn nu ook niet echt de ruimste straten voor én tweerichtingsverkeer en andere weggebruikers. Tegen fietsstraten kunnen we natuurlijk niets hebben, wanneer deze goed leesbaar zijn voor alle weggebruikers en gerespecteerd en gehandhaafd worden. Dus in analogie met Kortrijk of Mechelen, alle straten binnen de Wallenring worden fietsstraat.

Zoals het er tot nu toe uit ziet zouden een aantal straten geen fietsstraat worden. Voor wie zal het dan nog duidelijk zijn? Maar ja, momenteel is het enkel wat we horen in de wandelgangen, want een concreet plan hebben we nog niet mogen zien. Al is het ons in 2019 beloofd door de kabinetsmedewerkers van onze schepen van mobiliteit JJ Vande Gught, op de afspraak die hij met ons maakte maar waarop hij verkoos zelf niet aanwezig te zijn. Natuurlijk is het niet omdat we in gesprek kunnen gaan dat alle beslissingen 100% onze wens zijn, dat is nooit geweest, en dat verwachten we ook niet. Een minimum aan overleg en wederzijds respect, dat is hetgeen we vragen.

“In de meer dan 8 jaar waarin we als lokale afdeling bestaan hebben we al meermaals kunnen aantonen dat we voor rede vatbaar zijn, een betrouwbare partner zijn en daarenboven ook over een zekere expertise beschikken”, zegt Stallaerts. Daarnaast moeten we ons blijven neerleggen bij de werken aan het Denderpad die jaren aanslepen, en beloften die Waterwegen en Zeekanalen maken worden tekens terug gebroken, en de potentiele gebruiker, hij wacht nog wat langer.

En de brug die zou gebouwd worden om een veilige doorgang te garanderen komt er dan misschien toch niet, maar ook hier is reeds veel geld en tijd aan gespendeerd met haalbaarheidsstudies en participatiemomenten. De fietsersbond is vragende partij voor dialoog, waarin niet alleen wij, maar ook alle andere belanghebbenden in Aalst in gesprek kunnen gaan. Een open participatie naar een door iedereen gedragen plan.

De stad Aalst kan maar enkel fiets- en voetganger toegankelijk zijn wanneer ook alle toegangpoorten dit zijn. Wanneer alles leesbaar en eenduidig is, dus alle straten zone 30 een fietsstraat. Waar een goed STOP-principe wordt gehanteerd, auto’s te gast zijn, maar actieve weggebruikers zoals voetgangers en fietsers voorrang hebben. Van zodra wij met zijn allen onze allerkleinsten veilig mee kunnen laten deelnemen aan onze Mobiliteit hebben we dit bereikt. “Wij willen hier als FB-A ploeg blijven ijverenvoor een stad met ruimte om te leven en bewegen, en danken jullie voor alle steun en input die jullie ons hiervoor telkens weer geven. Laat er ons een veilig en mobiel 2020 van maken”.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Publireportage. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *