STERK! Erpe-Mere niet te spreken over gemaakte deontologische fouten van de voorzitter van de GECORO…

Bij de gemeenteraad van 27 februari 2024 werd het door STERK! toegevoegde agendapunt door de meerderheid verworpen. Dit agendapunt handelde over de gemaakte deontologische fouten van de voorzitter van de GECORO en de vraag om zijn vervanging. Belangrijk is aan te merken dat de volledige oppositie met dit agendapunt op dezelfde lijn stond als STERK!. Als omkadering werd door schepen De Vuyst op de voor hem typische manier, die doorgaans de situatie nog minder duidelijk maakt, verantwoording gegeven waarom de meerderheid ons agendapunt niet kon/wou aanvaarden. Volgens de schepen mogen gemeenteraadsleden wel aanwezig zijn op de GECORO bij de beraadslaging over het te geven advies. De schepen geeft ook aan dat hij bij een volgende GECORO op zijn zitje blijft en de zaal niet zal verlaten.

Hoewel we op basis van de Vlaamse regelgeving overtuigd waren dat de schepen zich hier schromelijk vergiste, zijn we toch ook te rade gegaan bij het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Een organisatie waar ook onze gemeente deel van uitmaakt en dus een overdachte partij. De VVSG is duidelijk in zijn antwoord: gemeenteraadsleden mogen niet aanwezig zijn bij de beraadslaging over het te vormen advies binnen de GECORO. Aanvullend hebben wij ook navraag gedaan bij omliggende steden en gemeenten: zij volgen alle op correcte wijze de Vlaamse regelgeving en laten dus geen politieke inmenging toe in hun respectievelijke GECORO’s.

De schepen zat dus totaal fout. Het bestuur heeft dit nu blijkbaar ook ingezien want tijdens de laatste GECORO hebben alle politieke mandatarissen – dus inclusief de gemeenteraadsleden – de zaal verlaten bij het begin van de beraadslaging. Pijnlijk was ook de reactie van de burgemeester bij ons agendapunt. Populisme werd ons verweten… gaan we dan correcte informatie door elkaar halen met populisme of gaan we de eigen onwetendheid afschuiven als fout van anderen?

Nog pijnlijker was de reactie van de burgemeester wanneer hij ook de aankoop van de Motte in deelgemeente Erpe bij deze discussie betrok. Het initiële bericht van STERK! hierover was gewoon juist. Het heeft er wel voor gezorgd dat de meerderheid in een kramp is geschoten en naar voor is gekomen met allerlei informatie die niet in relatie stond tot het bericht van STERK!. Ook hier werd ons populisme verweten! Wat echt populisme was bij de aankoop van de Motte, was echter het interview in HLN met de vorige burgemeester. Hierin kondigde hij aan de Motte aangekocht te hebben! De burgemeester kan en kon deze aankoop niet doen, enkel de gemeenteraad is daartoe bevoegd. Een paar maand na het artikel in HLN heeft de gemeenteraad de Motte aangekocht… Populisme?

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *