Schepen van Mobiliteit Jean Jacques De Gucht informeert over bijsturing circulatieplan Arendswijk in Aalst…

In Aalst is al veel gezegd en geschreven over het circulatieplan dat enkele maanden terug werd ingevoerd. Intussen is er al meer duidelijkheid over wat dit met zich meebrengt, en hierop wil de Schepen van Mobiliteit De Gucht reageren. Hij zegt het volgende. “Zowel bij de opmaak van het circulatieplan in de Arendwijk als bij het in voege treden ervan heb ik aangekondigd dat er tegen eind november een evaluatie van de werking van het plan zou gebeuren en dat daarbij rekening zal gehouden worden met de opmerkingen van bewoners en weggebruikers. Sinds het circulatieplan op 07 augustus in werking werd gesteld heb ik vele gesprekken gehad met bewoners over hun bekommernissen. Deze bekommernissen gingen onder meer over de omrijfactor, het dubbel verkeer, het parkeren of de snelheid.” Ondertussen zijn de cijfers van de tellingen door de dienst Verkeersadvies van de politie uitgevoerd in juli, periode voor de nieuwe verkeerssituatie, en augustus, onmiddellijk na de invoering ervan, evenals in september bij de start van de schoolperiode, beschikbaar. De tellingen werden uitgevoerd in de Binnenstraat ter hoogte van SBS De Duizendpootjes, in de Botermelkstraat ter hoogte van huisnummer 22 en in de Rozendreef ter hoogte van de Hopstraat.

Jean-Jacques De Gucht: “Deze objectieve vaststellingen bevestigen mijn eerder gemaakte voorlopige conclusie dat het tweerichtingsverkeer in de Rozendreef vanaf de Petrus Van Nuffelstraat zou moeten doorgetrokken worden tot aan de Lijnzaadstraat  en zo aansluit op het tweerichtingsverkeer van de  Lijnzaadstraat naar de Oude Abdijstraat. Ik heb dit voorstel dan ook vandaag voorgelegd aan het CBS voor het opstellen van een tijdelijk aanvullend reglement. Het CBS heeft dit punt goedgekeurd.” Het gedeelte van de Rozendreef vanaf de Petrus Van Nuffelstraat tot aan de Mijlbekelaan blijft enkel richtingsverkeer. We kunnen duidelijk vaststellen dat de veiligheid en leefbaarheid in de wijk zijn toegenomen.

Jean-Jacques De Gucht: “Ik heb onmiddellijk de opdracht gegeven om alle voorbereidingen te treffen voor het aanbrengen van de nodige aanpassingen. Dit zal uiterlijk binnen de veertien dagen gebeuren met het aanbrengen dan de nodige signalisatie. Deze ingreep zal het verkeer van en naar het WZC en Levensvreugde opnieuw vanuit de Fonteinstraat over een kortere afstand hun bestemming bereiken. Het aantal voertuigen in de Binnenstraat en Botermelkstraat zal hierdoor opnieuw sterk dalen. Deze bijsturing zal eveneens gemonitord en geëvalueerd worden.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *