Project Denderknoop voorziet ontwikkeling stationsomgeving Denderleeuw en Liedekerke…

Met het strategisch project Denderknoop zetten de Provincie Oost-Vlaanderen en gemeenten Denderleeuw en Liedekerke, met steun van Departement Omgeving, in op de toekomstgerichte ontwikkeling van de stationsomgevingen van Denderleeuw en Liedekerke, inclusief ruimte voor water. De lokale gebiedsdeal laat Dendermonde, Affligem en Ninove dan weer toe om de sponswerking van de Denderflanken te verhogen, aanvullend op de negen hefboomprojecten die reeds uitgevoerd worden.
Eind 2023 besliste Minister Demir de gebiedswerking in de Dendervallei verder te ondersteunen. Zowel het strategisch project Denderknoop als de lokale gebiedsdeal Sponslandschappen als Denderpraktijk werden goedgekeurd. Strategische projecten laten toe om bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen de sprong van plan naar realisatie te maken. Denderleeuw en Liedekerke beschikken beide over goed ontsloten treinstations richting Aalst, Brussel en Gent. Die dienen tegelijk als poort naar de Dendervallei en samen vormen ze een belangrijk Vlaams knooppunt. De stations creëeren heel wat opportuniteiten, maar brengen tegelijk ook grote uitdagingen met zich mee.

De voorbije jaren werd de verstedelijkingsdruk vanuit Brussel steeds groter, terwijl de stedelijke ontwikkelingskansen van de stationsomgevingen minder werden verzilverd. De stationswijken en bedrijventerreinen die deel uitmaken van de stationsomgeving zijn bovendien overstromingsgevoelig en hebben nood aan een samenhangende herontwikkelingsvisie. Dit belangrijke Vlaamse knooppunt is vandaag dus ook een ruimtelijk knelpunt. “Met de hernieuwde toekenning als strategisch project ondersteunt Vlaanderen de gebiedswerking in de Denderstreek.” Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving. Met het strategische project ‘Denderknoop: Van Spoor tot Dender’ brengen de Provincie Oost-Vlaanderen, Denderleeuw en Liedekerke hier de komende jaren verandering in. Samen met heel wat publieke en private actoren willen ze als partners belangrijke stappen zetten in de ruimtelijke (her)ontwikkeling van de stationsomgevingen.

Bovendien willen de partners de opportuniteiten aangrijpen om de knelpunten tussen spoor en Dender weg te werken. Zo willen ze in de stationsomgeving en -wijken van Denderleeuw en Liedekerke een duurzame, toekomstgerichte gemengde woon-werkomgeving creëren. Die wordt afgestemd op de rol binnen het stedelijk gebied Aalst en moet de modal shift een flinke duw in de rug geven. Concreet zal dit gebeuren door de ontwikkeling van stedelijk woonweefsel nabij de stations met diverse woonvormen en typologieën, ruimte voor economische activiteiten en opleidingen, en kwaliteitsvolle publieke ruimtes.

“De impact van de klimaatverandering maakt dat we de Dendervallei moeten beschermen tegen zowel uitdroging als wateroverlast. Het project Denderknoop betekent een serieuze investering in de Dendervallei. Het laat Liedekerke toe om de ruime stationswijk te ontwikkelen tot een kwaliteitsvolle woon- en werkomgeving, rekening houdend met de uitdagingen die er samen komen, en afgestemd op de herontwikkeling van de stationsomgeving van Denderleeuw.” Katia Segers, schepen Liedekerke.

Met het strategische project ‘Denderknoop: Van Spoor tot Dender’ brengen de Provincie Oost-Vlaanderen, Denderleeuw en Liedekerke hier de komende jaren verandering in. Samen met heel wat publieke en private actoren willen ze als partners belangrijke stappen zetten in de ruimtelijke (her)ontwikkeling van de stationsomgevingen.

Bovendien willen de partners de opportuniteiten aangrijpen om de knelpunten tussen spoor en Dender weg te werken. Zo willen ze in de stationsomgeving en -wijken van Denderleeuw en Liedekerke een duurzame, toekomstgerichte gemengde woon-werkomgeving creëren. Die wordt afgestemd op de rol binnen het stedelijk gebied Aalst en moet de modal shift een flinke duw in de rug geven. Concreet zal dit gebeuren door de ontwikkeling van stedelijk woonweefsel nabij de stations met diverse woonvormen en typologieën, ruimte voor economische activiteiten en opleidingen, en kwaliteitsvolle publieke ruimtes.

“De impact van de klimaatverandering maakt dat we de Dendervallei moeten beschermen tegen zowel uitdroging als wateroverlast. Het project Denderknoop betekent een serieuze investering in de Dendervallei. Het laat Liedekerke toe om de ruime stationswijk te ontwikkelen tot een kwaliteitsvolle woon- en werkomgeving, rekening houdend met de uitdagingen die er samen komen, en afgestemd op de herontwikkeling van de stationsomgeving van Denderleeuw.”

Katia Segers, schepen Liedekerke

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *