Plannen nieuwe ontsluitingsweg Gijzegem stuiten op verzet…

De plannen voor de ontsluiting van het industrieterrein Gijzegem-Noord zoals voorgesteld op de Aalsterse gemeenteraadscommissie blijven op verzet stuiten. Dit niet alleen van oppositiepartij Groen, maar ook onafhankelijk raadslid Huguette Van Medegael deelt deze mening. De plannen bieden geen oplossing voor de drukke steenweg naar Oudegem die door Gijzegem loopt en zijn zeer uur 3,3 miljoen euro voor een beperkte impact aldus Groen. De plannen worden voorgesteld alsof ze de verkeersproblemen in Gijzegem zullen oplossen maar dit klopt niet zegt Groen. Aan de steenweg naar Oudegem zal er met deze plannen niets wijzigen. De problemen daar worden nog steeds op de lange baan geschoven met het fabeltje van de N41 die er nooit zal komen. De aanleg van de gewestweg laat al 40 jaar op zich wachten en het ziet er niet naar uit dat die er ooit zal komen. Het traject loop door overstromingsgebied (Denderbellebroek), daar een weg bouwen met in het achterhoofd de overstromingen van de voorbije zomer, is onverantwoord aldus Groen.

In plaats van de plannen om Gijzegem leefbaar te maken steeds op te hangen aan de N41 zou er beter gezocht worden naar alternatieven die wel realistisch en betaalbaar zijn. Een heraanleg van de Pachtofstraat met veilige en brede voet-, en fietspaden gekoppeld aan een tonnagebeperking voor zwaar verkeer tijdens de scholenspits bied een veel goedkopere en realistische oplossing om de veiligheid van de school en de omgeving te verhogen aldus Groen. De enige straat die veiliger wordt, is de Pachthofstraat. De ingang van de humaniora wordt veiliger en dat is goed maar voor de schoolomgeving op zich verandert er niets. Ook voor de lagere school en de gemeenteschool De Springplank verandert er niets. Er wordt zelfs een gevaarlijk kruispunt gecreëerd voor de zwakke weggebruiker namelijk fietsers vanuit Schoonaarde gaan ter hoogte van de Pachthofstraat en de Nijverheidslaan een gevaarlijk kruispunt moeten trotseren, zegt onafhankelijke Huguette Van Medegael.

De werken hebben hoofdzakelijk tot doel het bedrijventerrein te ontsluiten. Het AVW (Agentschap Wegen en Verkeer) zegt trouwens dat het creëren van een nieuwe weg steeds meer verkeer aantrekt, in dit geval vrachtverkeer. Het bedrijventerrein is volledig omgeven door woongebied. Het bedrijventerrein zou ideaal zijn voor kleine KMO’s met bestelwagens en niet voor groot zwaar vrachtvervoer zoals De Nul . Deze firma heeft enkel een stockage op het bedrijventerrein en zorgt dus niet voor extra werkgelegenheid. Ons dorp , Gijzegem, wordt verdeeld in drie delen door de steenweg en deze nieuwe omleidingsweg, zegt Van Medegael.

De Pachthofstraat , de straat van de handelaars, wordt éénrichtingsverkeer en er komt een knip in de Lange Haagstraat en de Damkouter. De belangrijkste volgende stap volgens het stadsbestuur is overleg met de bedrijven. Pas nadien zou er overleg volgen met de bewoners. Deze werken gaan invloed hebben op de bewoners van Gijzegem . Ik ben dan ook grote voorstander van overleg in de meest ruime zin. De realisatie van de ontsluitingsweg , staat ook los van het grotere geheel, de N41. Er is geen zekerheid dat deze er ooit komt. Het AVW is pas gestart met een nieuwe studie maar alle procedure’s moeten weer doorlopen worden , wat een aantal jaren in beslag neemt. De stad gaat de aanleg van de weg zelf betalen en hopen dat dit ooit terugbetaald wordt.

De kans is groot dat er verontreiniging aanwezig is. OVAM heeft me bevestigd dat Denderland Martin op de lijst staat waar mogelijk PFOS en PFAS verontreiniging aanwezig is. Dit textielbedrijf zorgde voor het waterafstotend maken van stoffen. Ik heb dan ook de bevestiging gevraagd aan de schepen om de werken pas te starten wanneer de screening gebeurd is. De schepen heeft dit bevestigd. Die bodemvervuiling moet eerst onderzocht en zo nodig zo snel mogelijk gesaneerd worden.

Daarnaast vragen we dat de stad samen met AWV bekijkt wat er kan gebeuren om de huidige gewestweg veiliger te maken door een heraanleg te plaatse. Met veilige fiets-, en voetpaden en een snelheidsbeperking in het centrum van Gijzegem. De oplossing steeds aan de N41 koppelen is gewoonweg niet realistisch. Het heeft er enkel voor gezorgd dat er de voorbije decennia amper inspanningen zijn gebeurt om Gijzegem veiliger en leefbaarder te maken. “Studies geven trouwens aan dat bij een volledige aanleg van de N41 er nog een pak extra belasting op de Aalsterse stadsring zou komen, en deze is nu reeds overbelast getuigen de vele files, voegt,” Huguette Van Medegael er nog aan toe.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *