Meer windturbines in Geraardsbergen: gemeenteraad keurt oproep naar projectontwikkelaars goed…

De gemeenteraad van dinsdag 28 november jongstleden keurde de intentie goed om een oproep te lanceren naar ontwikkelaars zodat deze tegen ten laatste 20 maart 2024 een projectvoorstel kunnen indienen om windturbines te bouwen en te exploiteren op Geraardsbergse grond. De windturbines moeten bijdragen aan het engagement om tegen 2030 de CO²-uitstoot met 40% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Tijdens het klimaatakkoord van Parijs in 2015 besloten de wereldleiders om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 à 2°C. Ondertussen stevenen we af op 3°C, wat tot steeds meer catastrofale gevolgen leidt. Lokaal Bestuur Geraardsbergen sluit de ogen niet voor deze realiteit. Daarom trad het toe tot het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. In 2018 keurde het bestuur ook het plan “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” goed. Het einddoel? Tegen 2030 de CO²-uitstoot met 40 % verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

Vandaag is bijna 20% van de elektriciteit die we in België verbruiken afkomstig van wind- of fotovoltaïsche installaties. In 2030 moet dat 40 tot 50% zijn. Het plan “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” voorziet hiertoe een hele reeks maatregelen. Geraardsbergen neemt samen met o.a. Ninove een trekkersrol op om hernieuwbare energie te produceren en in te zetten op windenergie. Windstudies toonden aan dat er in Oost-Vlaanderen 3 regio’s zijn met een groot potentieel aan wind. De Denderregio is daar één van. Zeker Geraardsbergen is een ideale locatie om voldoende wind te genereren, met dank aan zijn vallei ten noorden van de Dender en het effect van de flankhellingen. Voorlopig telt Geraardsbergen één windturbine op private grond. Er is echter interesse op de markt om bijkomende windturbines te bouwen. De intentie om een oproep naar projectontwikkelaars te lanceren kadert daarin en werd zorgvuldig voorbereid.

Na aanstelling is het aan de projectontwikkelaar om de vergunningsaanvraag voor te bereiden. Om te vermijden dat het een procedureslag wordt en de bouw van een windturbine jaren in beslag zal nemen, heeft de projectontwikkelaar er alle belang bij om zo’n groot mogelijk draagvlak bij de omwonenden te creëren. Niet voor niets hebben we dat daarom als één van de voorwaarden opgenomen in de selectiecriteria. Samen met onze burgers zetten we graag stappen richting een CO²-neutrale maatschappij, voor onze huidige en toekomstige generaties”, besluit schepen van Duurzaamheid Stephan De Prez.

Geïnteresseerde projectontwikkelaars kunnen de leidraad, haalbaarheidsstudie en geselecteerde percelen opvragen tot eind december 2023 bij duurzaamheid@geraardsbergen.be. Meer info is tevens te vinden op onze projectpagina: www.geraardsbergen.be/windturbines-in-geraardsbergen.

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *