Het wordt een gemeenteraad met veel extra agendapunten…

Niet alleen in de gemeente Haaltert staat er voor volgende week een woelige gemeenteraad voor de deur. Dit is ook het geval in Herzele waar Filip De Bodt van LEEF!-GROEN enkele extra agendapunten wil zien te bespreken tijdens de eerstkomende raad. Deze agendapunten kunnen eigenlijk zowel op de OCMW-raad als op de gemeenteraad ter sprake gebracht worden aldus De Bodt. Ondersteuning inwoners energie: Iedereen heeft het moeilijk in deze tijden. De steun die momenteel door Vlaanderen en het Federaal niveau uitgewerkt worden zullen veel inwoners niet uit de miserie halen. Afrekeningen en voorschotten verdrietig- tot vierdubbelen. Net zoals de gemeente en het OCMW bij Corona gedaan hebben, vindt LEEF&GROEN dat er een plan moet opgezet worden om onze inwoners te helpen. Het verwondert ons zelfs dat dit nog niet gebeurd is.

Van dit plan kunnen deel uitmaken: – Cursussen energiebesparende samen met verenigingen. – Collectieve aankopen van bijvoorbeeld isolatiemateriaal, thermische kledij etc… – Herwerking van subsidiereglementen met plafonnering en stimuleren van andere energievormen. – Spoed zetten achter de oprichting van onze energiecoöperatieven. – Gerichte energietoelagen, aanvullend op die van de Federale Overheid. – Ter beschikking stellen van verwarmde ruimtes en daar promotie voor maken (vb bibliotheek). – Stimuleren van aankopen bij lokale handelaars (wat voeding betreft in OCMW gebeurt dit vb nog niet). – Soepeler behandeling van dossiers in het Comité. – Preventieve bezoeken bij mensen waar men problemen vermoedt. – Veralgemenen van de Minimale Levering (Wat zijn de afspraken tot nu toe?) – Oproep doen naar de inwoners: wacht niet met steun vragen. Besluit: de gemeenteraad maakt een plan op tijdens deze zitting op komt in spoedzitting samen op… om dat te doen…

In laatste instantie werd ook nog volgend punt toegevoegd aan de gemeenteraad. LEEF!&GROEN bekeek de reportage van het VRT-programma PANO rond appartementssering en zag wel wat gelijkenissen met Herzele. Ook hier worden wij de laatste jaren geconfronteerd met de financiële keuze om het inwonersaantal van 20.000 mensen te bereiken. Na jaren van aandringen blijft een kader uit: het CBS is aan iets bezig, het gaat op weekend, het wordt een visiedag. Er gebeurt van alles, maar in de praktijk zien wij dat men steeds losser omgaat met de regels rond Ruimtelijke Ordening. Wie in bezwaar gaat haalt dikwijls zijn gelijk.

In één van de laatste gevallen werd een bouwvergunning voor appartementen in het centrum van Ressegem andermaal afgekeurd omdat de regels van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ter plekke niet gevolgd werden. Toch probeerde het CBS de verkorte procedure te gebruiken (met onder inspraak) om dit dossier te beoordelen. Normaal gezien moet de administratie zo een dossier zelfs onmiddellijk stopzetten zegt de wetgeving, maar ook dat gebeurde niet. Een van onze schepenen was nauw betrokken bij het project.

“Wij denken dat dit niet kan, zeker niet als het projecten zijn die tegen de geest en de letter van de wet ingaan. Het project werd dan ook door de Provincie Oost-Vlaanderen in beroep vernietigd. Dergelijke projecten zijn niet goed voor het functioneren van een democratie en druisen in tegen de onafhankelijkheid dat een bestuur moet handhaven…waarbij zelfs elk vermoeden van mogelijke belangenvermenging moet vermeden worden,” zegt De Bodt.

Wij stellen dan ook voor dat de leden van het CBS zich engageren om zich beroepshalve (als advocaat, architect, ontwerpers enz…) afzijdig te houden van lokale bouwprojecten (zo deed ook de Gemeente Merchtem dat), aldus gemeenteraadslid Filip De Bodt van LEEF!-GROEN in Herzele.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *