Haaltert start met de opmaak van een woonomgevingsplan…

De gemeente Haaltert wil een ‘woonomgevingsplan’ opstellen om haar woonbeleid op stedenbouwkundig vlak beter te kunnen sturen. Het College van Burgemeester en Schepenen gaat  hiervoor samenwerken met Solva. Met dit plan wil het gemeentebestuur bij vergunnings-aanvragen voor woon- en projectontwikkelingen meer woonkwaliteit nastreven. Het plan moet toelaten een duidelijk en werkbaar beleidsinstrument te ontwikkelen dat een adequaat antwoord kan bieden op de ongebreidelde vraag naar meergezinswoningen op haar grondgebied. “Momenteel hebben wij als gemeentebestuur weinig tot geen handvaten om sturend op te treden in het woonbeleid. Het gevolg is een groot aantal vergunningsaanvragen voor meergezinswoningen (appartementen)  en dit op plaatsen die wij minder geschikt achten en waarvoor er  weinig draagvlak is in de nabije buurt”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Phaedra Van Keymolen. “Met een woonomgevingsplan scheppen we meer duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen, zowel vergunningsaanvragers als buurtbewoners. Met het plan kunnen wij als gemeente ook aangeven wat waar wenselijk is, én wat niet.”

Het woonomgevingsplan heeft als doel de woonkernen af te bakenen én te bepalen waar er appartementen kunnen komen en waar niet. Daarnaast kan er bepaald worden hoeveel bouwlagen en wat het maximale gabarit is binnen de zones waar appartementen toegelaten zijn, zodat de meergezinswoningen zich optimaal kunnen integreren in de bestaande en toekomstige omgeving. Ook schept het plan duidelijkheid over de mogelijkheid van tweegezinswoningen of alternatieve woonvormen in bepaalde straten of gebieden.

Kandidaat-bouwers zullen voortaan op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie bekomen. De burger aan het loket in het gemeentehuis zal bovendien sneller en gerichter geholpen kunnen worden bij vragen over hun huidige of toekomstige woning. Dit woonomgevingsplan willen we ook toetsen met de inwoners van Haaltert. Daarom wordt er een uitgebreid participatieluik gekoppeld aan de opmaak van het woonomgevingsplan.

“Het is belangrijk dat het een breed gedragen plan wordt. Daarom zal niet alleen de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) worden betrokken maar alle inwoners die mee willen nadenken over deze thematiek zijn welkom op de workshops die zullen worden georganiseerd,” zegt de bevoegd schepen Van Keymeulen. “We willen nu eerst onze visie en ons woonomgevingsplan op punt stellen zodat we later kunnen garanderen dat alle projecten, ook grotere projecten, effectief inpassen in de omgeving en haalbaar zijn op vlak van mobiliteit, waterbestendigheid en draagkracht voor de buurt. Ook de betaalbaarheid van woningen willen we blijven garanderen.”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *