Code geel voor brandgevaar ook in onze regio…

Sinds gisteren geldt ook voor Aalst code geel voor brandgevaar. Daarom is roken en vuur maken verboden in de bossen en natuurgebieden in onze regio. Het gaat bijvoorbeeld om Osbroek – Gerstjens – Kravaalbos – Kluizenbos – Kapellemeersen – Honegem … Maar ook plekken zoals het Rozekensbos, Heuvelpark, (delen van) het Zwembadpark vallen hieronder. Net als (delen van) het Stadspark. Niet enkel kampvuren, maar ook onkruidbranders vallen onder vuur maken.

Ingevolge van het recente “Besluit houdende veiligheidsmaatregelen VM.CD.2021.01” worden daardoor, aanvullend op het verbod tot vuur maken uit het Bosdecreet en Decreet Natuurbehoud, roken en vuur maken verboden overeenkomstig de bepalingen en de locatieaanduidingen van dit besluit.

Het gaat om de volgende gebieden:

1° de bossen als bedoeld in artikel 3, §1 en §2 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, met uitsluiting van de ambtswoningen;

2° de natuurreservaten als bedoeld in artikel 16 ter decies van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

3° de natuurdomeinen als bedoeld in art. 2, 55° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

4° de openbare terreinen als bedoeld in artikel 16bis, §2, tweede lid, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarvoor een natuurbeheerplan is opgesteld;

5° de private terreinen als bedoeld in artikel 16ter, §2, van het Natuurdecreet waarvoor een natuurbeheersplan is opgesteld.

Meer informatie vind je via: https://www.natuurenbos.be/brandfase-oost-vlaanderen?fbclid=IwAR34fBvgN-iIWOQ3wiUN5MQ5kAnLjCQNHL-DiyfUtimQ2g2OirCQeGnXe6M

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *