Centrumstraten in Ninove krijgen extra naambordje in het Ninoofse dialect…

Heel wat straten van de Ninoofse binnenstad krijgen er een extra-naambord bij. De stadsdiensten brengen binnenkort, onder de officiële naamborden van heel wat straten, een extra-straatnaambord aan. Bijzonder aan deze borden is wel dat ze in het ‘Algemieën Bekoest Nienofs’ ook de volkse, in het Ninoofs bekende naam vermelden van deze locaties, straten of pleintjes. Met de winst op de uitgave van het Ninoofs Dialectwoordenboek in december 2018 besloot de Werkgroep Ninoofs Dialect om de lijn verder te trekken en, in samenwerking met de Stad Ninove, heel wat bekende straten en pleinen van de oudere en vroeger bekende Ninoofse namen te voorzien. Op deze manier wordt de intentie om het Ninoofs dialect meer bekendheid te geven en vooral eer te bewijzen, onder meer met een dialectwoordenboek, helemaal doorgetrokken in een nieuw project van dialectstraatnaamborden. Gekozen werd voor twee versies van straatnaamborden, verwijzend naar de traditionele stadskleuren en mèt het aloude Ninoofse stadswapen. De borden komen voorlopig enkel op het grondgebied van de binnenstad van Ninove maar, in samenspraak met de Werkgroep Ninoofs Dialect, die de motor werd van het hele project, wordt ook de mogelijkheid open gelaten om de deelgemeenten  -die weliswaar meestal een ander dialect en een volledig andere uitspraak van lokale benamingen hebben-  op eigen verzoek van een aantal dialectstraatnaamborden te voorzien.

Op de grotere versie van een aantal borden komt, naast de Ninoofse benaming van de straat en ook de officiële naam, een korte verklarende tekst en soms een oude straatfoto. Op de kleinere borden staat dan weer enkel de uitspraak in het ‘Algemieën Bekoest Nienofs’ van de volksnaam of soms ook de oorspronkelijke naam van straten, zoals deze bij de mensen bekend staat of stond. Ook deze werden voorzien van de bekende kleuren en het stadswapen. In totaal werden er 120 borden aangemaakt, bestemd voor straten of pleintjes waarvan de uitspraak in het Ninoofs duidelijk verschilt van de Nederlandstalige benaming ervan.

De totstandkoming en de keuze van de namen van de vaak sappige benamingen van de typisch Ninoofse straten, pleinen of wijken door de Ninoofse bevolking liep niet altijd over een leien dakje. Gedurende een drietal jaar na de uitgave van het tweede Ninoofs dialectwoordenboek werd door de werkgroep onderzoek gedaan naar alle mogelijke oudere of volksere benamingen van alle straten, wijken, pleinen of buurten van de Ninoofse binnenstad. Alle vermelde info-tekstjes op de borden werden getoetst op hun historische correctheid, fotomateriaal werd her en der verzameld en, in samenwerking met de Drukkerij ABC, werd het ontwerp van de borden ook herhaaldelijk aangepast of bijgewerkt. Het Ninoofse Stadsbestuur ging akkoord om voor de praktische uitvoering van de bevestiging van de borden te zorgen, de Dienst Cultuur coördineerde en de Werkgroep Ninoofs Dialect bekostigt het hele project.

De Werkgroep Ninoofs Dialect, eigenlijk al vanaf 1997 begaan met het Ninoofs Dialect, zorgde voor een eerste uitgave in 2000 van het Ninoofs Dialectwoorden-boek. Vanaf 2004 werd er gedacht aan een meer uitgebreide herwerking ervan. Pas vele jaren later, na het bij mekaar brengen van nogmaals zovele honderden dialectwoorden, uitdrukkingen, verhalen, recepten, teksten, liedjes en rijmpjes en het opstellen van heuse ‘Ninoofse spellings- en spraakkunstregels’ kwam de tweede aangepaste en verbeterde editie van het Dialectwoordenboek tot stand. Deze werd voorgesteld in december 2018. Sindsdien verzorgde de Werkgroep ook tussendoor allerhande nevenprojectjes zoals dialectkwissen, vertalen naar het Ninoofs van o.m. Carnavalsteksten en -liedjes, slogans en artikels en het meewerken aan dialectfilmopnames en tentoonstellingen. Op vraag van de Universiteit Gent werd ons dialectwoordenboek ook gedigitaliseerd.

Met het realiseren van het nieuwe straatnaambordenproject wil de Werkgroep een nieuwe bijdrage leveren aan ons eigen Ninoofse culturele erfgoed en daar zijn we, evenals op ons eigen, typische Ninoofse dialect, op zijn minst bijzonder fier op.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *