Captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen…

In de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag donderdag 21 mei 2020 een beperkt verbod om water op te pompen. Het is enkel van kracht in een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen. De nasleep van de droogtes va nde afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwater-voorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen. De Droogtecommissie stelt in haar advies van 19/05/2020 voor om een captatieverbod (onttrekken van water) in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte. Op basis van dit advies en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen stelt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit vanaf 21 mei 2020 een captatieverbod in op onderstaande waterlopen.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermings-middelen of voor de productie van drinkwater. Het verbod geldt tot de opheffing ervan door een nieuw politiebesluit. Meer informatie over de actuele droogtetoestand vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be. Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be/. Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen, kunt u terecht bij het klimaatportaal Vlaanderen door te surfen naar https://klimaat.vmm.be/nl.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *