Appartementen in Wanzele komen er niet…

Huis of appartement te huur Persregio DenderDinsdag 12 september kwam het dossier van aanvrager Stretto Projects voor de bouw van 10 appartementen in de Kerkwegel te Wanzele ter behandeling op het College van Burgemeester en schepenen. Na beraad oordeelde het college dat dit project niet inpasbaar is in de omgeving en gaf bijgevolg negatief advies over het aangevraagde stedenbouwkundig attest. “Een logische beslissing” vat Pauwel Grepdon, woordvoerder van het Wanzeels actiecomité dat deel uitmaakt van GAROL / Leefbaar Lede, aan. “Wie de moeite heeft gedaan om de voorgelegde plannen in te kijken zag meteen dat dit project niets te maken had met goede ruimtelijke ordening. De enige drijfveer in deze was puur winstbejag ten koste van de ruime omgeving.” Het actiecomité is dan ook blij met dit standpunt van het bestuur en ziet dit als een duidelijk signaal naar ontwikkelaars dat er meer rekening moet gehouden worden met omgevingsfactoren. Desalniettemin blijven de actiegroepen alert: “We zullen zien of er nu nieuwe plannen worden voorgelegd.  Als dit het geval is zullen we deze uiteraard opnieuw kritisch bekijken en ons verzetten waar nodig” gaat Grepdon verder.

Een ruimer Vlaams probleem. Dit weekend nog haalde Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de pers en pleitte in niet mis te verstane bewoordingen dat de Vlaamse overheid de ruimtelijke ordening beter weer grotendeels in eigen handen neemt en die niet langer aan de gemeenten overlaat. “De autonomie van gemeenten maakt ons tot een bananenrepubliek, waarbij het kluwen aan regelgeving enkel goed is voor advocaten”, stelde Van Broeck. “Elke gemeente is natuurlijk anders dus enige autonomie lijkt me persoonlijk wel aangewezen maar dat er wat moet gebeuren is natuurlijk wel duidelijk” stelt Grepdon. Halverwege maart besliste de controledienst van de Vlaamse Overheid om een audit te starten na melding van onregelmatigheden bij het provinciebestuur bij het toekennen van vergunningen. “Als je ziet dat in Oost-Vlaanderen het aantal rechtszaken tegen deputatiebesluiten een stuk hoger ligt dan in de andere provincies en dat we bovendien de enige provincie zijn waar de Raad voor Vergunningsbetwistingen meer besluiten moet vernietigen dan niet-vernietigen roept dat toch vragen op rond het gevoerde vergunningenbeleid”.

Dringend nood aan een beter afgelijnd kader. Met de 5 actiecomités die in Lede de krachten hebben gebundeld en zich verenigd hebben in GAROL (Gecoördineerde actiecomités ruimtelijke ordening Lede)/ Leefbaar Lede is ook het thema ruimtelijke ordening op de politieke agenda geplaatst en een verkiezingsthema geworden. “De term kernverdichting wordt vandaag door projectontwikkelaars misbruikt om elke kubieke centimeter vrij gekomen ruimte helemaal vol te bouwen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, kernverdichting vereist een aanpak met een visie die breed gedragen wordt én met aandacht voor de eigenheid van elke omgeving. Gelukkig lijken de geesten bij de politieke partijen wel gerijpt en zien de meeste in dat een aanpassing van de gemeentelijke verordening zich opdringt. Concrete voorstellen hoe dit te doen hebben we echter nog maar van enkele politici gehoord. Maar we houden met GAROL natuurlijk de vinger aan de pols” besluit Grepdon.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *