Actiegroep wil gesprek met De Padt na inzage documenten…

Actiegroep ‘Den dok blijft!’ uit de Oudenbergstad Geraardsbergen wil pas een gesprek met burgemeester Guido De Padt nadat men inzage kreeg in alle documenten over de sluiting van het openluchtzwembad ‘Den Bleek’. Actiegroep ‘Den dok blijft!’ verneemt dat burgemeester De Padt een gesprek wenst over de sluiting van het openluchtzwembad Den Bleek. De actiegroep ziet weinig heil in zo’n gesprek, maar wijst het niet af. “Wij willen de burgemeester op een later tijdstip zelf uitnodigen als het stadsbestuur alle info en documenten heeft vrijgegeven”, klinkt het bij de actiegroep. “Vooreerst hebben wij aan de burgemeester laten weten dat wij niet gediend zijn met de manier waarop burgers werden behandeld tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag 29 januari”, stelt woordvoerster Marleen Francq. “Dit rondje mensen pesten getuigt van weinig democratisch respect voor Geraardsbergenaars die van hun stadsbestuur een eerlijke dialoog verwachten.”

“We weten niet wat de burgemeester wenst te bereiken met een gesprek, en we wijzen het ook niet af, maar momenteel kunnen wij niet ingaan op zijn wens, omdat wij niet over alle informatie beschikken, noch de motieven kennen, waarop het stadsbestuur en het AGB zich baseerden om de sluiting van het openluchtzwembad Den Bleek aan te kondigen. Vooraleer wij zo’n gesprek aangaan, willen wij de volledige info ontvangen.” “Nadat wij alle documenten grondig hebben kunnen inkijken, zullen wij de burgemeester uitnodigen voor verdere toelichting bij elkaars standpunten, en kunnen we zelf ook verder ons eigen toekomstvoorstel uitwerken”, aldus Marleen Francq.

De actiegroep zet intussen zijn acties voort. “Sowieso valt het protest niet stil”, is de woordvoerster strijdvaardig. “We zagen op de vorige gemeenteraad hoe het stadsbestuur de druk van het volk voelt. De komende weken plannen we nieuwe acties en we blijven ook handtekeningen verzamelen van boze Geraardsbergenaars.” Actiegroep ‘Den dok blijft’ is er meer dan ooit van overtuigd dat de sluiting van den open dok niet in het belang van de Geraardsbergenaar is, en wel om de volgende redenen:

1. Het openluchtzwembad Den Bleek is een ontmoetingsplek in het stadscentrum waar jong en oud tegen een betaalbare prijs in de zomer kunnen genieten van zon en water. Als stad moet je investeren in zulke plekken.

2. De Gavers is geen alternatief. In de zomer zit het er nu al bomvol. Tevens is de verbinding met het openbaar vervoer (zoals overal) rampzalig. Ook voor scholen en jeugdbewegingen is De Gavers verder en duurder.

3. De gebruikers van het openluchtzwembad mogen niet het slachtoffer worden van het financiële wanbeleid van de voorbije jaren.

4. Het stadsbestuur misleidt de bevolking over de investeringskost voor renovatie. Het zwembad ontmantelen, een studie laten uitvoeren om een nieuw park aan te leggen, kost óók geld.

5. Dit stond niet in het verkiezingsprogramma van Open Vld en CD&V. Ons maak je niet wijs dat dit plan niet al veel langer bedisseld is.

6. Het stadsbestuur vroeg op geen enkel moment de mening van de burger, noch via sportraad, noch via buurtcomité. Nul inspraak. Nul transparantie. Nul democratie.

7. Den Bleek is een unieke site aan de Dender. Samen met het zwembad kan dit verder ontwikkeld worden tot een volwaardig sport-, speel- en ontmoetingspark, met aansluiting op fiets- en wandelpaden.

8. Opnieuw gaat een stuk van onze Geraardsbergse geschiedenis verloren., aldus de Actiegroep ‘Den dok blijft!’. Wie meer info wil kan contact opnemen met Marleen Francq, op het telefoonnummer 0479 76 43 65.

(Foto: Wim Schrever)

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *