Zin of onzin van regenboogzebrapaden in Braamland…

Op het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2021 werd het aanbrengen van 4 regenboogzebrapaden in de wijk Braamland te Denderleeuw goedgekeurd ter hoogte van de ingangen van het speelplein. “De aanleiding komt er blijkbaar op vraag van een bewoner,” zegt gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem. Zonder zebrapaden in het algemeen in vraag te willen stellen, stelt zich wel de vraag naar het nut van deze zebrapaden op deze locatie. Bovendien wenst men deze zebrapaden nog eens extra in de verf te zetten door er nog wat regenboogkleurtjes aan toe te voegen. Verder heeft men het over de verkeerssituatie die in het straatbeeld hierdoor uniform zou zijn. Laat nu net dit laatste argument zichzelf tegenspreken in het uniform zijn van de  verkeerssituatie in de wijk Braamland.

Aan de toegangsweg tot de wijk Braamland, de Groebel is er ter hoogte van de eerste woning van de verkaveling een verkeersbord aangebracht F12a. Dit verkeersbord geeft aan dat men vanaf dat punt binnenrijdt op een woonerf. Voor dergelijke woonerven gelden reeds bepaalde reglementen. Zo is er onder meer de regelgeving voor het parkeren van voertuigen op de openbare weg, is de maximumsnelheid er beperkt tot 20 km per uur.

Ook mogen voetgangers de ganse breedte van de weg gebruiken, en spelen is er eveneens toegestaan. De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen, en zo nodig moeten zij stoppen! “Dit wil zeggen dat voetgangers binnen Braamland op elke plaats mogen oversteken, en zij voorrang hebben op het verkeer,” zegt Van Schelvergem.

Met het aanbrengen van zebrapaden binnen het woonerf Braamland, wordt dus net de uniformiteit van de verkeersreglementering onduidelijk gemaakt en de “verkeersveilige” bedoeling van een woonerf ondergraven. Op de facebook van Groen-Denderleeuw verschijnt dan op diezelfde dag dat het college dit punt unaniem goedkeurde! Plots zou het dan gaan om een vraag van “de buurt”.

Los van het verkeersaspect stelt zich dan de vraag naar het milieu. 60 m² meter verf spuiten op de weg. En wat met de kostprijs voor het aanbrengen van deze regenboogzebrapaden? “Dit lijkt meer naar “profileringsdrang” dan inzicht naar verkeersveiligheid,” aldus gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *