Vroegere waterwinning wordt openbaar nat natuurgebied in Gijzegem en Mespelare…

Meer toegankelijke natuur en tegelijk een oplossing tegen droogte in de zomer en een buffer tegen overstromingen in de winter? Natuurpunt stelt aan u voor: den Grooten Meersch! Soms loont geduld… want meer dan 15 jaar probeerde het Natuurpunt beheerteam van BenedenDender om een afgesloten domein van 22 hectare te kopen om het in te richten als natte natuur in de rand van Gijzegem centrum. Dat is nu gelukt, vooral dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid in het kader van de Blue Deal.

De Grote Meers ligt tussen de steenweg naar Oudegem en de Meersstraat/Scheutlagestraat. Het diende vroeger als waterwingebied voor de nabijgelegen textielfabriek, maar de laatste decennia ontwikkelde zich in de afgesloten meers, spontaan een moerassig pioniersbos met veel wilgen. De natste delen ervan zijn uitgegroeid tot een rietveld met een zeer specifieke waterminnende planten zoals dotterbloem en blauwborst, kleine karekiet en rietgors zijn bijzondere broedvogels. Dit jaar broedde er vlakbij voor het eerst sinds mensenheugenis terug een ooievaarskoppel. In de aangekochte natte weides komen ze graag eten zoeken. Rudy De Lathauwer, zaakvoerder van het bedrijf Denderland-Martin, was lang eigenaar maar geeft het terrein nu door aan Natuurpunt: “We zijn overtuigd dat Natuurpunt de juiste organisatie is om dit waardevolle moerasgebied te beheren voor de toekomst. We hebben de toezegging van Natuurpunt dat zij het domein van enkele wandelpaden zal voorzien zodat de inwoners van Gijzegem daar de natuur van dichtbij kunnen observeren.”

Het drassige terrein biedt mooie perspectieven voor de inrichting van een grote aaneengesloten oppervlakte natte natuur, met buffering van water bij piekdebieten (zoals het voorbije weekend aantoonde) en de infiltratie van water bij zomerse droogte. De moeraszone zal dienen als een klimaatbuffer om tijdelijk overvloedige regen op te vangen. Door het toekomstig beheer zorgen we voor natte, ruige biotopen voor zeldzame zangvogels. Ook de bever zal profiteren van de natuurlijk ingerichte oevers van de vele grachten en beken.

Aalsters schepen Katrien Beulens: “Dit is alweer een mooi project van en met Natuurpunt, zo belangrijk voor natuur, klimaat en mens. Deze grote aankoop biedt mooie perspectieven voor de uitbouw van waardevolle natte natuur. De stad wil ook meehelpen werk maken van publieke wandellussen vlakbij het dichtbebouwde centrum van Gijzegem.” De inwoners van Gijzegem en Mespelare kunnen door deze klimaatbuffer gemakkelijker droge voeten houden bij zware regenval en ze krijgen tegen ten laatste 2023, nieuwe groene recreatiemogelijkheden aangeboden dicht bij het centrum van Gijzegem. Zitbanken, speelhoekjes en de aanleg van een educatieve poel, zo één waar kinderen van de nabijgelegen scholen en de naburige jeugd naar hartenlust kunnen zoeken en scheppen naar waterbeestjes, staan ook op het programma.

Daan Stemgée, conservator van het project Beneden-Dender van Natuurpunt: “Voor een publieke openstelling is het nog even wachten op de aanleg van nieuwe veilige wandelpaden, want nu zijn er nog te veel gevaarlijke loshangende takken en drassige valkuilen. Natuurpunt zal deze winter een studie opstarten met plannen voor de natuurinrichting, het waterbeheer en vooral voor de publieke openstelling. Op basis daarvan kunnen we tegelijk de natte natuurwaarde versterken, de waterbuffering optimaliseren en een openbare wandellus uitwerken.” In de Dendervallei is er al een uitgebreid wandelnetwerk. Op de website van Natuurpunt vind je de Wandelgids van het Natuurlandschap Beneden-Dender. Binnenkort kan je het nieuwe gebied wel al komen verkennen op enkele begeleide wandelingen. Natuurpunt is met deze aankoop meteen ook de kaap gepasseerd van de 100 hectare in actief natuurbeheer in het Natuurlandschap Beneden-Dender, op het grondgebied van Aalst, Dendermonde en Lebbeke.

Steun nu de aankoop van de Grote Meers – Beneden-Dender. Natuurpunt start nu met een fondsenwerving om de restfinanciering van 86.000 euro voor deze grote aankoop op te vangen. Iedereen kan het project steunen met een gift (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro) via rekening BE56293021207588 van Natuurpunt met de vermelding “Gift project 6243 Hogedonk”. Zo draagt men bij aan de uitbouw van meer toegankelijke natuur in de buurt. Natuurliefhebbers die een handje willen toesteken bij het natuurbeheer van het nieuwe gebied, zijn welkom en kunnen zich melden via aalst@natuurpunt.be

(Foto: Katrien Buysse)

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *