Vlaamse Waterweg en stad Aalst willen Dender opwaarderen…

De Stad Aalst en De Vlaamse Waterweg zetten samen in op de doorstart van het Regionaal Overslagcentrum (ROC) aan de Dender. Onder impuls van Vlaams Minister Lydia Peeters zijn gesprekken tussen de Stad Aalst en De Vlaamse Waterweg opgestart.  Met als doel samen effectief werk te maken van de realisatie van een overslagcentrum aan het Wijngaardveld. De doorstart van de gesprekken maakt het ook mogelijk om het onderzoek te voeren naar de ontwikkeling van een randparking voor vrachtwagens op het terrein. Waardoor er een versterkend effect kan ontstaan tussen beide activiteiten. Bovendien speelt ook de uitdieping en de verhoging van de rendabiliteit van de Dender met de aanpak van het stuwsluiscomplex een grote rol in dit verhaal.

De Vlaamse Waterweg onderzoekt daarnaast, op vraag van Vlaams minister Lydia Peeters, de haalbaarheid om op korte termijn ook baggerwerken uit te voeren op de Dender.  Minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters: “De opwaardering van de Dender is één van de aandachtspunten in het Relance Plan van de Vlaamse Regering. Zo zetten we verder in op zowel de modal shift, de verkeersveiligheid als waterbeheersing. Ook door de uitbouw van het regionaal overslagcentrum Aalst geven we daaraan ook verdere uitvoering”.

Schepen Jean Jacques De Gucht : “Ik ben zeer blij dat de gesprekken tussen de verschillende partijen een nieuw elan hebben gekregen, en dat samen kan gezocht worden naar een positief verhaal voor Aalst.  Het realiseren van een overslagcentrum waar de Aalsterse ondernemingen nu al zolang zitten op te wachten, samen met het ter beschikking stellen van een vrachtwagenparking voor onze bedrijven, maakt dat dit een hefboom kan betekenen voor ondernemend Aalst maar ook voor onze mobiliteit.”

Schepen Caroline Verdoodt: “De verhoging van de rendabiliteit van de Dender en de aanpak van het stuwsluiscomplex kan een mooi verhaal zijn in de ontwikkeling van de kaaien.  Ik kijk vol vertrouwen tegemoet hoe we de Dender op een goede manier kunnen opwaarderen en deel kunnen laten uitmaken van onze stadsontwikkelingsprojecten.”

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts is verheugd met de doorstart: “De Vlaamse Waterweg is ervan overtuigd dat de Dender en de regio Aalst  aanzienlijke potenties biedt voor een versterkt inzetten van binnenvaart in het belang van mobiliteit en klimaat. De realisatie van een watergebonden overslagcentrum zal alvast een belangrijke hefboom zijn.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *