Vlaams Belang kopstuk Slagmulder over Pano-reportage…

De PANO-reportage blijft voor beroering zorgen. Zoals te verwachten draait de multiculturele propagandamachine nu op volle toeren. De multiculturele nachtmerrie zal én moet door onze strot geramd worden. Heeft de autochtone bevolking ooit om deze migratie-invasie gevraagd? Natuurlijk niet. Het werd ons opgedrongen met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat de Denderstreek definitief een verlengstuk wordt van Brussel moeten we kiezen voor kordate maatregelen op zowel gemeentelijk als nationaal vlak, zegt Vlaams Belang kandidaat Vlaams Parlement Kristof Slagmulders. De tijd van de zachte heelmeesters moet definitief achter ons liggen.

Daarom: – Terugkeerbeleid ondersteunen: Het gemeentebestuur moet een consequente uitwijzing van illegalen en criminele vreemdelingen actief ondersteunen. Naast een actief opsporingsbeleid ten aanzien van personen die zich illegaal op het grondgebied bevinden, moeten lokale besturen ook de hier legaal verblijvende vreemdelingen actief informeren over de mogelijkheden van de programma’s van vrijwillige terugkeer.

• Het Vlaams Belang wil dat binnen het korps van de lokale politie een aparte opsporingsbrigade wordt opgericht die systematische controles uitvoert.
• De politiezone richt een ‘Meldpunt Illegaliteit’ op.
• Actieve ondersteuning van remigratie-initiatieven.

– De invoering van een inschrijvingsstop: gemeenten die lijden onder de massieve immigratiedruk moeten een inschrijvingsstop kunnen afkondigen voor niet-Europese immigranten. De zogenaamde ‘Wet-Gol’ dient hiertoe opnieuw te worden geactiveerd.

– Een kordaat woonbeleid: gericht op het aanbieden van woongelegenheid voor de autochtone bevolking.

– Sociale huisvesting: onze mensen eerst! Wie een sociale woning huurt moet over onze nationaliteit beschikken en dient Nederlands te kunnen spreken. Het is pas door het spreken van een gemeenschappelijke taal dat we een gezond sociaal weefsel krijgen in de sociale woonbuurten. Dit zal de leefbaarheid in de hand werken en de vervreemding tegengaan.

– Vlaams karakter benadrukken: Het Nederlands moet in Vlaanderen niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet in onze streek ook de omgangstaal zijn en blijven. In het straatbeeld moeten Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt worden. Lokale besturen die lessen Arabisch of Turks aanbieden, moeten daar meteen mee stoppen.

– Voorrang voor Nederlandstaligen in Nederlandstalig onderwijs: onze scholen kreunen onder de toenemende inwijking van anderstaligen. In sommige klasjes is minder dan 10 procent van de leerlingen nog Nederlandstalig, waardoor het onderwijsniveau er keldert. Daarom dient er -naar Brussels model- een voorrangsregeling te worden ingesteld voor Nederlandstalige leerlingen.

– Een immigratiestop: Hoe men het ook draait of keert: massale immigratie is niet combineerbaar met een verzorgingsstaat.

– Harde aanpak van criminaliteit en criminele vreemdelingen de nationaliteit ontnemen en terugsturen, aldus gemeenteraadslid en kandidaat Vlaams Parlement Kristof Slagmulder.

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *