Vlaams Belang Denderleeuw heeft meerjarenplan verworpen…

Op de gemeenteraad van november werd het meerjarenplan van de LvB-CD&V-Groen-meerderheid besproken. Het belangrijkste document voor de komende jaren. Eerst en vooral wil het Vlaams Belang de administratie bedanken voor het geleverde werk. Administratief ziet het er dan ook allemaal heel netjes uit en we kunnen ons voorstellen dat de opmaak van deze documenten dan ook geen sinecure was. De Vlaams Belang-fractie heeft dit document zeer grondig bestudeerd. Algemeen beschouwd kunnen we stellen dat hier toch een aantal zaken instaan die onze goedkeuring krijgen. Over een aantal andere zaken staan we dan weer kritisch of kunnen we er absoluut niet mee akkoord gaan.

Deze meerderheid is van plan om in de komende jaren zo’n 34 miljoen euro te investeren. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar dat zullen we ook maar direct met een korreltje zout nemen. Zoals we in de ambtelijke inspiratienota konden lezen  werd in het verleden vastgesteld dat de bestedingsgraad van de investeringen vrij laag lag. Slechts 47% van de gebudgetteerde investeringen werden ook daadwerkelijk uitgegeven. U zal misschien zeggen dat de ‘onbestuurbaarheid’ hiervan de oorzaak was, maar dat was in de legislaturen daarvoor ook reeds het geval. Structureel te hoog geraamde investeringsbudgetten geven nu eenmaal een verkeerd beeld van het te voeren beleid en zorgt ervoor dat er verkeerde beslissingen worden genomen zoals besparingen of de verhoging van belastingen terwijl nadien blijkt dat deze helemaal niet nodig waren.

Positief vinden we dat de gemeenteschuld afgebouwd werd en dat er nog meer zal ingezet worden op veiligheid. Zaken zoals het integraal veiligheidsplan, een extra gemeentewacht, het verder uitbouwen van het cameranetwerk, enzoverder kunnen uiteraard onze goedkeuring krijgen. Wel maken we ons zorgen over het feit dat ons politiekorps nog steeds onderbemand is. Zolang dit probleem niet opgelost geraakt, blijft het zeer moeilijk om de veiligheid op een goede manier te garanderen.

Het feit dat er extra wordt ingezet op veiligheid bewijst ook dat het Vlaams Belang in de voorbije jaren gelijk had. Anders zou men deze maatregelen niet nemen. Daarom leest deze beleidsnota ook als een schuldbekentenis. Inzake drugsbestrijding willen wij een lokaal project zodanig dat er kort op de bal kan gespeeld worden. Helaas vinden wij hierover ook niks terug in dit beleidsplan. Ook vinden niks terug over het actief opsporen van illegalen. Verder pleiten wij ook voor het toekennen van een premie voor Denderleeuwenaren die technopreventieve maatregelen treffen. Want de politie kan niet overal tegelijkertijd zijn.

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *