Verplicht vakantiewerk voor Aalsterse leefloonstudenten…

Halfweg de zomervakantie deed meer dan de helft van de Aalsterse leefloonstudenten een vakantiejob. “In ruil voor hun kans om alsnog een diploma te behalen, ondertekenen deze leefloongerechtigde jongeren een afsprakencontract waarin hun rechten en plichten staan. Het verplicht vakantiewerk is één van deze voorwaarde in hun OCMW-contact.” Intussen hebben 62 jongeren vakantiewerk gedaan. Drie leefloonstudenten werden vrijgesteld omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen zoals bijvoorbeeld een ongeval. Halfweg de zomer zoeken 31 leefloonstudenten nog naar een vakantiewerk. Wie nog geen vakantiejob gedaan heeft in de maand juli start ermee in de tweede helft van augustus of september.

Door deze voorwaarde te stellen bij leefloonstudenten, aldus Smeyers, werkt OCMW Aalst aan een twee doelstellingen: “Eerst en vooral verhoogt een vorming en diploma hun slaagkans op de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen kwetsbare jongeren door het vakantiewerk een eerste ervaring op de arbeidsmarkt.”

Naast het vakantiewerk volgt het OCMW nauwgezet hun schoolresultaten op. Met de jonge cliënten worden afspraken gemaakt over het verloop van hun studies of vorming gedurende hun hulpverleningstraject. “Op elk levensdomein biedt het OCMW waar nodig ondersteuning vanuit een integrale aanpak. Maar de slaagkans hangt grotendeels af van de houding van de leefloongerechtigde”, stelt de schepen vast.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *