Vergunning opvullen leemputten Diepe Straten geweigerd…

Het stadsbestuur van Ninove haalt zijn slag thuis in het dossier rond de opvulling van de leemputten in de Diepe Straten in Ninove. De provincie had de vergunning voor de opvulling met 122.000m³ grond geweigerd na negatief advies van het stadsbestuur. De aanvrager had die weigering bij de minister aangevochten. De vzw ‘Red De Diepe Straten’ reageert tevreden, maar blijft aandringen op een definitieve oplossing. De opvulling van de putten lag bijzonder moeilijk bij de omwonenden en het bestuur. Dat zou 25 tot 45 vrachtwagens per dag betekenen, gedurende meer dan drie jaar. “Op piekdagen zouden dat 90 vrachtbewegingen per dag zijn over onze gemeentewegen,” aldus schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen). “We zijn dan ook heel tevreden dat de minister ons standpunt gevolgd heeft en de weigering van de vergunning heeft bevestigd. De minister heeft bovendien de argumentatie van het stadsbestuur grotendeels overgenomen en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst.”

Het stadsbestuur is steeds op het mobiliteitsprobleem blijven hameren bij de weigering van de vergunning. De minister bevestigt dat de aanvoerroutes via de Denderhoutembaan en de afvoerroute via de Groenstraat niet evident zijn en dat er onvoldoende milderende maatregelen zijn om de hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen): “Dat de minister die redenering volgt is uiterst belangrijk. Die afweging zal immers ook bij eventuele nieuwe vergunningsaanvragen moeten gemaakt worden. Deze weigering zal uiteraard heel belangrijk zijn en ook bij de beoordeling van nieuwe dossiers een sleutelrol spelen.”

Ook met betrekking tot de nabestemming is het standpunt van het stadsbestuur gevolgd. Het gebied is bestemd voor randstedelijk recreatief groengebied. De vergunning sprak enkel van de realisatie van een bloemenweide en soortenrijk grasland. Schepen Coppens: “Dat is absoluut onvoldoende voor die nabestemming en ook daarin is men ons gevolgd met de opmerking dat de vergunning op dit punt geen garanties biedt.” Burgemeester Tania De Jonge (Open VDL) is uiterst tevreden met het geleverde werk. “We hebben geen ronkende verklaringen afgelegd in de pers maar in de administratieve procedure hard gewerkt en een consequente houding aangenomen. Dat heeft tot resultaat geleid. Dat de weigering elementen bevat, die een opvulling op zich in vraag stellen, is heel positief.”

“Wij zijn uiteraard zeer tevreden dat de minister de weigering heeft bevestigd”, zegt ons Joris Van Ongeval van de vzw ‘Red De Diepe Straten’. “We zijn ook dankbaar ten aanzien van allen en van het stadsbestuur voor hun inzet. Maar zoals ik al eerder zegde: dit is één gewonnen veldslag in een lange strijd. Wij vragen aan het stadsbestuur hoe ze dit willen aanpakken met het oog op een definitieve oplossing.”

“Het is uiteindelijk een provinciale materie. En er zijn in Vlaanderen nu en in de toekomst heel wat werven, waar men grond op overschot heeft. Ik kom haast dagelijks langs dergelijke bouwwerven. Denk maar aan de Oosterweelverbinding. Antwerpen is helemaal niet zo ver als ze daar met grond teveel zitten.”

En dus is het prioritair om met een definitief plan te komen voor een definitieve oplossing. “Wij willen achter de schermen meewerken aan de argumentatie voor een dergelijk plan, zoals we dat tot op heden ook hebben gedaan. Maar uiteindelijk zal de politiek een beslissing moeten nemen. Maar dit is toch al een goede stap in de goede richting.”

Alle verder info is te verkrijgen via het Actiecomité ‘Red De Diepe Straten’.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *