VB-fractie vragende partij om effectentaks te protesteren…

De Effectentaks treft ook de lokale besturen. Daarom zal de Vlaams Belang-fractie in de gemeente Denderleeuw de gemeenteraad oproepen om hiertegen te protesteren.  Er zal ook gevraagd worden om een brief te sturen naar premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de negatieve impact van deze effectentaks op het lokale bestuur aan te klagen, en de federale regering te verzoeken om deze maatregel niet door te voeren. De VB-fractie zal dit punt agenderen op de komende gemeenteraad.

Er loopt momenteel een voorstel van beslissing aangaande de gevolgen van de nieuwe federale effectentaks op de gemeentefinanciën. De nieuwe effectentaks van de federale regering zal ook de gemeenten, OCMW’s en onder meer AGB’s en intercommunales treffen. Het is niet aanvaardbaar dat de federale regering een belasting oplegt aan de lokale bestuursniveaus. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verzette zich reeds tegen deze beslissing van de federale regering. We hekelen het feit dat lokale besturen hierdoor getroffen worden terwijl zij bijzondere financiële inspanningen leveren om de gevolgen van de corona-crisis voor hun sport- en cultuurverenigingen, de middenstand en de inwoners die door de crisis worden geraakt, trachten te temperen.

De Vlaams-Belangfractie vraagt dan ook dat de gemeenteraad van Denderleeuw en het gemeentebestuur in het bijzonder, zich uitspreekt tegen deze belasting op lokale besturen.

Overwegend. De beslissing van de federale regering om een effectentaks in te voeren op effectenrekeningen vanaf 1 miljoen euro. Het feit dat ook Denderleeuw dergelijke effectenrekeningen kan aanhouden of dat mogelijks in de toekomst zal doen bij wijze van goed financieel beheer. Het feit dat onder meer ook intercommunales en OCMW’s  hiervan gebruiken maken. Dat het ongehoord is dat het ene bestuursniveau belastingen oplegt aan een ander bestuursniveau. Het verzet vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tegen deze maatregel.

Voorstel van raadsbesluit. Onze gemeente kan niet akkoord gaan met deze effectentaks waarbij de federale overheid belastingen oplegt ten koste van gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, enz. De gemeenteraad van Denderleeuw richt een brief aan premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de negatieve impact van deze effectentaks op lokale besturen aan te klagen en de federale regering te verzoeken deze maatregel niet door te voeren. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *