Vanrobaeys van sp.a is vragende partij voor meer premies…

Naar aanleiding van het protest van de foorkramers door onze Provincie, laat ik nu alvast weten dat we met sp.a-Groen in Erpe-Mere op de eerstkomende gemeenteraad hen zullen specifiek vermelden in de voorstellen die we doen. Een voorstel waarin we een tegemoetkoming voorzien voor gemaakte kosten in beschermingsmateriaal, en een ondersteuningspremie van het Vlaams noodfonds voor cultuur omdat alle kermissen in Erpe-Mere verboden worden.

Voor ons is het belangrijk dat deze vorm van volkscultuur kan overleven en dat foorkramers perspectief en ondersteuning krijgen. Foorkramers deden net zoals andere handelaars heel wat investeringen in beschermingsmateriaal en organiseren hun kermis volgens het afgesproken protocol. De gemeente kan voor het veilig verloop een circulatieplan opstellen, stewards aanstellen en/of de uren van de kermis beperken. Voor elke kermis zou apart volgens de epidemiologische kunnen worden bekeken of ze toegelaten wordt in plaats van onmiddellijk alle kermissen te verbieden tot eind 2020.

Aangezien dat in Erpe-Mere niet mogelijk is, stellen we op de eerstkomende gemeenteraad extra ondersteuning voor in de vorm van een premie zoals voor de andere cultuur-verenigingen. Dit zou ook moeten kunnen in de vorm van een tegemoetkoming voor gemaakte kosten in beschermingsmateriaal zoals voor de andere handelaren zegt Federaal volksvertegenwoordiger Anja Vanrobaeys (sp.a).

Reglement tot toekenning van een premie als tegemoetkoming bij de veiligheidsmaatregelen die zelfstandigen moeten nemen om personeel of klanten te beschermen omwille van de coronacrisis. Naast het inkomensverlies door de verplichte sluiting wegens de coronacrisis, hebben handelaars en zelfstandigen bijkomende investeringen gedaan om hun klanten of personeel te beschermen bij de heropstart van hun zaak. Er werden plexischermen geplaatst, mondmaskers gedragen en alcoholgel en andere ontsmettingsmiddelen aangekocht.

Omwille van de 2de golf zagen sommige handelaren echter hun klantenbestand niet toenemen, ondanks alle inspanningen die ze deden om de veiligheid te waarborgen. Daarbovenop werden bijvoorbeeld foorkramers ondanks hun investeringen, geconfronteerd met een verbod op alle evenementen in Erpe-Mere. Om de kost van hun investeringen te compenseren, wordt in onderhavig reglement een éénmalige premie toegekend aan handelszaken als tegemoetkoming bij de veiligheidsmaatregelen die ze hebben moeten nemen om personeel of klanten te beschermen.

Besluit: Art. 1.- De gemeente Erpe-Mere verleent een éénmalige premie van 100 euro als tegemoetkoming bij de veiligheidsmaatregelen die de handelaars of zelfstandigen hebben moeten nemen om personeel en/of klanten te beschermen bij de heropstart van de zaak.

Art.2 Om in aanmerking te komen moeten de handelaars voldoen aan volgende voorwaarden:

  • verplicht gesloten tijdens de coronacrisis.
  • gevestigd op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere met een fysiek punt voor verkoop of dienstverlening of als foorkramer woonachtig op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere.
  • als natuurlijk persoon of rechtspersoon zelf instaan voor de uitbating van de activiteit met als voorwerp detailhandel, horeca of dienstverlening.
  • er werd voor de handelszaak geen pv opgesteld waaruit blijkt dat de coronamaatregelen werden overtreden.

Art.3 De aanvraag moet ten laatste tegen 31 december 2020 bij de dienst lokaal ondernemen ingediend worden op het daartoe voorziene formulier of onlineaanvraagformulier dat op de website ter beschikking zal staan.

Bij de aanvraag wordt volgende informatie gevoegd:

  • Ondernemingsnummer
  • Inschrijving KBO waarin de activiteiten duidelijk omschreven zijn
  • Bewijs van fysiek verkooppunt of voor foorkramers woonachtig op grondgebied van Erpe-Mere

Deze premie kan per ondernemingsnummer slechts één keer worden toegekend.

Art 4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de premie vast uiterlijk 21 dagen na indienen van de aanvraag. Deze termijn begint pas te lopen van zodra het dossier ontvankelijk is verklaard.

Art.5 Dit reglement treedt in werking van 1 september 2020 tot 31 december 2020. Een evaluatie van dit reglement wordt in januari 2021 aan de gemeenteraad overgemaakt.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Economie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *