Uitbreiding onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen…

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen kondigt de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk onttrekkingsverbod af voor een aantal bijkomende onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten van Oost-Vlaanderen. “Ondanks de perceptie van de brede bevolking, bevinden we ons nog steeds in een periode van aanhoudende droogte”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “Hierdoor blijven de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk staan.”

“In 8 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 8 andere onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. In 16 onttrekkingszones was dit al eerder het geval en blijft de situatie ongewijzigd”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heb ik, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.”

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf vrijdag 8 juli 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen.  Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Voor onze regio betekend dit dat er vanaf vrijdag 8 juli 2022 geen water meer mag opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de onttrekkingszone van de gemeente lede.

De drinkwatervoorziening komt op dit moment niet in het gedrang. “De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “Maar uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden.”

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vinden burgers concrete tips.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *