Toch geen fysieke gemeenteraad in de stad Geraardsbergen…

In de stad Geraardsbergen zou normaal gezien na maanden van digitaal vergaderen, de gemeenteraad opnieuw fysiek doorgaan. Oppositiepartij sp.a vindt het niet kunnen dat het huidig bestuur één dag voor de gemeenteraad besliste om de gemeenteraad toch digitaal te laten doorgaan. “Het stadsbestuur heeft de mond vol van participatie, maar de gemeenteraadsleden worden monddood gemaakt door hen achter hun computer te houden”, laat Emma Van der Maelen weten. Eén dag voor de maandelijkse gemeenteraad werd dat plan alsnog gewijzigd.

Nadat de Padt een mail binnenkreeg van het kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, en gezien de huidige omstandigheden rond de weer opflakkerende coronapandemie, werd op het laatste nippertje beslist om de gemeenteraad van dinsdag 6 oktober 2020 niet fysiek te laten doorgaan. Maar dat is niet naar de zin van de socialisten. “Als er vorig weekend 100 personen kunnen deelnemen aan een quiz in De Spiraal dan moet een vergadering met 31 verkozenen, waarbij iedereen op anderhalve meter afstand zit en een mondmasker draagt, zeker mogelijk zijn”, reageert Van der Maelen. Burgemeester Guido De Padt blijft echter bij zijn besluit, en reageert op de argumentatie van sp.a. gemeenteraadslid Van der Maelen.

Overwegende dat het gemiddeld aantal besmettingen per dag de voorbije weken toeneemt, evenals het aantal hospitalisaties; dat het noodzakelijk is de bevolking te sensibiliseren en te beschermen om de tweede besmettingsgolf zoveel mogelijk te beperken; Overwegende dat het daarom ook niet wenselijk is om mensen samen te brengen gedurende langere tijd en dat het dan ook af te raden is om de gemeenteraden fysiek te organiseren; dat de gemeenteraden digitaal perfect te organiseren zijn rekening houdend met alle principes van toegankelijkheid en openbaarheid voor pers en publiek; dat het lokaal bestuur hiermede ook een ernstig en duidelijk signaal geeft aan de bevolking, hoewel het lokaal bestuur mogelijks wel de nodige ruime vergaderzaal heeft, dat de hoogste voorzichtigheid is geboden;

Overwegende dat de huidige virologisch slechte situatie en de besmettingsgraad thans van die aard zijn dat het risico op besmetting almaar stijgt en de mogelijke risico’s voor risicopatiënten samen met de mortaliteitsgraad, ook groter wordt; dat de mandatarissen van het lokaal bestuur een gemengd leeftijdsprofiel hebben; dat een aantal raadsleden reeds hebben laten weten dat ze niet wensen aanwezig te zijn op een fysieke vergadering; dat een aantal raadsleden hoogrisicopatiënten zijn zonder hierbij verder in detail te treden gelet op de privacy;

Overwegende dat de aanwezigheid van mogelijks a-symptomatische burgers moet meegenomen worden bij de beoordeling van het geheel; Overwegende dat om alle voormelde reden de raadszittingen van 06 oktober 2020 moeten worden omgeschakeld van fysiek naar digitaal. Gelet op de e-mail van Mieck Vos, kabinetschef van de Vlaams minister van binnenlands bestuur, houdende begrip voor de voorgenomen beslissing met vermelding van afdoende argumentatie; Gelet op overleg met de hoofdspoedarts van ons lokaal ziekenhuis, Nico Rooselaer, die ook een fysieke bijeenkomst afraadt;

Nog even dit m.b.t. het argument dat er tijdens het weekend een organisatie, ik vermoed een quiz, is doorgegaan. Dit heeft niets te maken met een gemeenteraadszitting waar alle gemeenteraadsleden verondersteld worden aanwezig te zijn. Dit is hoegenaamd niet het geval bij om het even welk welke organisatie of evenement. Ter afsluiting: een SP.A gemeenteraadslid heeft op 30.09.20 gevraagd om de gemeenteraad op digitale wijze bij te wonen…aldus Guido De Padt, de huidig burgemeester van Geraardsbergen.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *