Tijd dringt voor een hemelwaterplan in Erpe-Mere…

Nog nooit kwam de droogte zo vroeg als in het voorjaar van 2020. Nog nooit viel er zo weinig neerslag als in de eerste maanden van dit jaar. In de maanden maart, april en mei van 2020 bleef de grond kurkdroog, waardoor er al sinds 21 mei een captatie- en waterverspillingsverbod is uitgevaardigd in Oost-Vlaanderen. En dan moet de zomer nog beginnen, zegt raadslid Patrick De Swaef. Code rood is nog nooit afgekondigd, maar als de droogte blijft aanhouden, is het niet uitgesloten dat deze van kracht gaat. Op dat momenten zullen er keuzes moeten worden gemaakt tussen water voor gezinnen of water voor bedrijven. Droogte en waterschaarste vormen trouwens een steeds grotere bedreiging voor onze natuur, het landschap, de economie en de samenleving in zijn geheel. Van 164 landen staat België op de 23ste plaats in de categorie hoge waterschaarste. Vlaanderen is één van de droogste regio’s van Europa. Het probleem ligt bij de bevolkingsdichtheid, het type ondergrond en vooral de verharding van onze ondergrond door het overvloedig betonneren en asfalteren van gronden. Dit alles maakt dat de gemiddelde Vlaming minder water ter zijn beschikking heeft dan de gemiddelde Spanjaard of Portugees.

Waarom zou Erpe-Mere dan wachten op het uitrollen van eventuele maatregelen door de hogere overheid? Lokaal kan nu al het verschil gemaakt worden met enkele eigen ingrepen. Zo bewaken we als gemeente mee dat er water uit de kraan blijft stromen en dat we niet te kampen krijgen met (regen)waterschaarste of een vernietigende droogte. Op verschillende domeinen kan de gemeente stappen ondernemen. Het beleid moet enerzijds proberen om nog meer water vast te houden tijdens natte periodes en moet anderzijds waterbesparende maatregelen invoeren, in het bijzonder in droge periodes.’, stelt gemeenteraadslid Patrick De Swaef.

Onze fractie stelt daarom om toekomstige waterschaarste in te perken met volgende maatregelen:

1.     Hemelwater laten infiltreren:

a.      Werk maken van ontharding. Voet- en fietspaden krijgen bij voorkeur waterdoorlatende ondergrond.

b.     Gemeentelijke subsidie toekennen voor ontharding van opritten e.d. bij particulieren

2.     Hergebruik van hemelwater:

a.     Water van bronbemaling wordt opgevangen en herbruik door landbouwers/particulieren.

3.     Het hemelwater bufferen:

a.     Gemeentelijke subsidie voor grote opslag van hemelwater bij particulieren zodat dit water kan herbruikt worden tijdens droogteperiodes

b.     Vertraagd afvoeren van regenwater door het aanbrengen van grachten of aanleggen van wadi’s en infiltratiebermen.

4.     Moerassen behouden en herstellen waar nodig

5.     Aanplanten van kleine landschapselementen, vergroening van dorpskernen en straten.

Het gemeentebestuur van Erpe-Mere heeft veel te lang ingezet op het betonneren en asfalteren van straten en pleinen, vervolgt hij. Dit heeft er mee voor gezorgd dat onze grond niet meer in staat is het water te absorberen waardoor het maar één kant op kan: via de riolering naar zee. Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomer heb ik een lang en vurig pleidooi gehouden voor een hemelwaterplan voor Erpe-Mere. Want zo een allesomvattende aanpak is er nog steeds niet, terwijl de tijd dringt.  Meer dan ooit moet het gemeentebestuur in actie schieten, besluit hij.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *