Stadsdiensten treden milieuwetgeving te buiten volgens N-VA…

Oppositieparij N-VA Ninove vraagt aan het lokaal bestuur om de milieuwetgeving voor de verschillende opslagplaatsen na te leven.Volgens de partij wordt hier voor de zoveelste keer flagrant de voeten aan geveegd. De voorbije zomer werd het niet vergunde terrein in de Fabrieksstraat volledig opgeruimd, dankzij oppositiewerk van N-VA Ninove en een interpellatie van gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA). Alle afvalstoffen werden naar erkende afvalverwerkingsbedrijven afgevoerd en bouwmaterialen naar een nieuwe opslagplaats overgebracht. Het was pas na een klacht van onder andere Jeroen Van Assche (bestuurslid N-VA) bij de omgevingsinspectie dat de stad Ninove op de vingers werd getikt. Het besluit van de omgevingsinspectie liet geen enkele twijfel “er werden daar activiteiten uitgeoefend zonder vergunning”. Ondanks eerdere verklaringen van schepen Coppens (Samen) bleek het terrein in de Fabrieksstraat dus niet in orde te zijn inzake milieuwetgeving.

Sommige bouwmaterialen en grondstoffen werden naar een nieuwe opslagplaats in Pollare gebracht. Over deze opslagplaats diende gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) een schriftelijke vraag in. Uit het antwoord van het schepencollege en de burgemeester blijkt dat voor het terrein in Pollare geen milieuvergunning werd aangevraagd of verleend. Want de opslag van bouwmaterialen en secundaire grondstoffen zijn niet milieuvergunningsplichtig.

Wat blijkt? Jeroen Van Assche (bestuurslid N-VA) heeft ter plaatse kunnen vaststellen dat, naast de opslag van bouwmaterialen op het terrein, opnieuw afvalstoffen worden gedumpt. Op het terrein bevinden zich naast snoeiafval, asfaltpuin en gasflessen ook asbesthoudende golfplaten zonder afscherming. Het betreffende asfaltpuin kan niet beschouwd worden als granulaat en is dus geen secundaire grondstof maar wel teerhoudend afval. Wat N-VA Ninove het meeste zorgen baart is de opslag van asbesthoudende golfplaten zonder fixatie of afscherming. Jeroen Van Assche (N-VA): “Onbegrijpelijk dat het Ninoofse schepencollege en de burgemeester van oordeel is dat voor de opslag van asbest geen milieuvergunning nodig is.”

Voor het verzamelen van afvalstoffen is er geen milieuvergunning op het in 2009 door de stad verworven terrein in Pollare-Dorp 75. De bevoegde schepen heeft de afvalstoffen van de niet-vergunde Fabrieksstraat gewoon laten overbrengen naar dit terrein in Pollare waar opnieuw geen milieuvergunning voor is afgeleverd. Op het terrein is wat verderop ook houtkap vast te stellen.

N-VA Ninove vraagt nogmaals de nodige eerbied voor de milieuwetgeving door de stadsdiensten en tevens de onmiddellijke opruiming van de asbesthoudende afvalstoffen op het terrein. Voor milieumisdrijven van burgers en ondernemingen (o.a. stort “Tim bvba” aan “La Lorraine”) zijn de stadsdiensten terecht streng, maar voor de eigen inbreuken sluit men voor een tweede keer de ogen. We rekenen erop dat schepen Vande Winkel (Samen) als schepen van leefmilieu hierover zijn collega Coppens zal aanspreken.

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *