Stad geeft geen nieuwe vergunning voor dossier Du Parc…

De stad Aalst heeft de nieuwe vergunnings-aanvraag voor het dossier Du Parc niet goedgekeurd. In deze nieuwe aanvraag vroeg de eigenaar van de site onder meer de sloop van een gebouw om extra parking aan te leggen en de regularisatie van een aantal wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning uit 2018. De stad Aalst leverde op 9 april 2018 een omgevingsvergunning af voor de restauratie en herbestemming van de voormalige fabriekssite Du Parc. Daardoor kon Vastgoed Noord, de eigenaar van het terrein, beginnen met de herontwikkeling van de oude textielfabriek aan de Erembodegemstraat.

De stad Aalst benadrukt dat ze achter het project staat waarbij deze stadskanker omgevormd wordt tot een centrum voor dagrecreatie. In de oorspronkelijke vergunning wordt echter duidelijk omschreven welke invullingen er wel en niet toegelaten zijn op de site. Een deel van de voorwaarden werd niet uitgevoerd.

Het gebied is volgens het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan regionaalstedelijk gebied Aalst gelegen in het groengebied Osbroek-Gerstjens dat bestemd is voor de aanleg van dagrecreatieve en natuureducatieve infrastructuur. Dit betekent dat het niet toegestaan is om de ruimtes te gebruiken om er evenementen te organiseren of winkels in onder te brengen. Enkel dagrecreatie is toegestaan. In de nieuwe aanvraag wordt er te weinig rekening gehouden met de voorschriften van het GRUP.

De stad Aalst volgt nu de adviezen van de verschillende diensten en oordeelt dat er in het dossier nog te veel onduidelijkheden en opmerkingen zijn om een nieuwe vergunning goed te keuren.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *