Stad Aalst zoekt uitbater nieuwe cafetaria stedelijk zwembad…

Voor de uitbating van het horecagedeelte in het nieuwe zwembadcomplex, is het SportAG op zoek naar geschikte kandidaat concessionarissen. Daarom werd een selectieleidraad opgesteld door de raad van bestuur van het SportAG. Deze selectieleidraad heeft dus tot doel kandidaten – uitbater, met het oog op het indienen van een kandidatuur, nadere informatie te verstrekken omtrent de mogelijke concessie. Het autonoom gemeentebedrijf SportAG is sinds 2015 verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het bestaande zwembad. In de loop van 2015 werd, op basis van een uitgebreid marktonderzoek, een masterplan ontwikkeld en gevalideerd door SportAG en de stad Aalst.

Onder de slogan “Aalst Sport” beheert het SportAG vandaag alle stedelijke sportinfrastructuur een stippelt het samen met de stad Aalst het sportbeleid verder uit. Voor Aalst Sport betekent dit dat een ruim en kwalitatief aanbod aan sportinfrastructuur moet ontwikkeld en onderhouden worden. Ook in 2015 werd gestart met de toekomstplannen voor een vernieuwd zwembad in Aalst, waarbij is gestreefd naar een vernieuwd zwembadcomplex met ruim een verdubbeling van de huidige wateroppervlakte, op maat van alle verschillende doelgroepen. Het nieuwe zwembadcomplex wordt gebouwd vanaf het najaar van 2019 en zal in verschillende fasen in gebruik worden genomen vanaf einde 2020. Het volledige, nieuwe zwembadcomplex zal operationeel zijn eind 2021.

Voor de uitbating van het horecagedeelte in het nieuwe zwembadcomplex, is het SportAG op zoek naar geschikte kandidaat concessionarissen. Daarom werd een selectieleidraad opgesteld door de raad van bestuur van het SportAG. Deze selectieleidraad heeft dus tot doel kandidaten – uitbater, met het oog op het indienen van een kandidatuur, nadere informatie te verstrekken omtrent het mogelijke voorwerp van het uitbatingsrecht, het verloop van de procedure, alsmede de selectiecriteria op basis waarvan tot de selectie van de kandidaten zal worden overgaan.

Met deze selectieleidraad nodigt het SportAG alle geïnteresseerde partijen uit om een kandidatuur voor het uitbatingsrecht in te dienen. De uiterste datum voor ontvangst van deze kandidaturen is 13 september 2019 om 11 uur. Kandidaturen dienen per mail ingediend te worden op het adres van koen.dhoker@sportag.be. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun vragen stellen en verder informatie verkrijgen tijdens het infomoment op 1 juli 2019 om 20.30 uur in de vergaderzaal in sportcentrum Schotte.

(Foto: Aalst)

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *