Stad Aalst trekt werkingssubsidies voor sportclubs omhoog…

Een eerste schijf bijkomende werkingssubsidies om verenigingen in tijden van corona te ondersteunen, werd succesvol verdeeld over tal van Aalsterse sportverenigingen. Om de verenigingen in deze moeilijke coronatijden extra te ondersteunen, trekt de stad de werkingssubsidies dit jaar met 44% op. Schepen van Sport, Matthias De Ridder (N-VA): ”Door sportverenigingen extra te ondersteunen in tijden van corona, hopen we het rijke aanbod aan Aalsterse sportverenigingen te garanderen.” Naar jaarlijkse gewoonte worden de werkingssubsidies verdeeld in de laatste maand van het kalenderjaar. Erkende Aalsterse sportverenigingen die tijdig een aanvraag indienden, werden via gekende parameters beoordeeld en kregen na goedkeuring een deel van de gehele subsidiepot toegewezen. Verenigingen worden o.a. beoordeeld op hun ledenaantal en hun gediplomeerde coaches. Een totale pot van 284.728 euro werd dit jaar verdeeld onder 67 erkende Aalsterse sportverenigingen.

Sportverenigingen met een erkende jeugdwerking genieten bovendien van een extra impulssubsidie. De impulssubsidie heeft als doel sportverenigingen te stimuleren tot het uitbouwen van een kwalitatieve jeugdwerking, onder meer door de professionalisering van de jeugdportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Daarover zegt De Ridder nog het volgende: “Inzetten op sport vanaf jonge leeftijd is cruciaal: het vergroot de kans dat men ook op latere leeftijd actief zal blijven. Daarom wordt een jeugdwerking extra gestimuleerd.” Schepen van Sport Matthias De Ridder besluit: “Door het optrekken van de werkingssubsidies biedt de stad een aanzienlijke ondersteuning aan alle clubs in Aalst op een moment dat het hard nodig is. Belangrijk is dat we dat niet enkel dit jaar doen, maar ook in 2021 en 2022. Op die manier trachten we alle sportverenigingen door de moeilijke periode van corona te loodsen.”

Dat de bijkomende middelen welkom zijn, getuigen ook enkele Aalsterse sportclubs. De Koninklijke Turnkring Aalst licht toe: “Zoals elk jaar gebruiken we de toegekende subsidies om onze werking te optimaliseren, de kwaliteit van ons aanbod te bewaken en te versterken en onze trainers blijvend te professionaliseren. Bijkomend kunnen we het geld dit jaar extra hard gebruiken, aangezien de gehele pandemie extra kosten met zich meebrengt. Om veilige lessen te kunnen aanbieden voorzien we voldoende preventiemateriaal, plannen we een compensatie voor lidgelden aan het eind van het seizoen en hebben we geïnvesteerd in een uitdagend, online aanbod in de mate van het mogelijke. Dankzij de steun van de stad Aalst kunnen we didactische materiaal aankopen om onze trainingen nog leuker te maken. Onze judoka’s kunnen hierdoor ook hun kunsten laten zien op verschillende tornooien en misschien komt er wel een eigen tornooi in 2021, als corona het even toelaat”, aldus de Judoschool te Moorsel.

Ook voor de Voetbalacademie zijn de bijkomende middelen welkom: “De subsidies gaan integraal naar ondersteuning van spelers/trainers en vrijwilligers voor organisatie van het academiejaar, keepersschool, gratis kennismakingstraining, Paas- en Zomerstages, privétraining en ASSist (voor spelers met lichte vorm van autisme). De subsidies helpen bijkomend de deelnemingsbedragen laag te houden. Verder helpen ze onze werking te ondersteunen onder de vorm van aanschaffen trainingsmateriaal, interne en externe opleidingen, Sint-Maartenfeest, trainersdagen, huldiging jubilarissen, etc.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Sport. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *