Stad Aalst sukkelt met haar vastgoedbeheer, volgens CD&V…

Het Melkhuisje en de Gendarmerie geraken maar niet uitgebaat laat Iwein De Koninck van CD&V Aalst weten. Volgens hem blijven de Aalstenaars op die manier in de kou staan. Op de jongste gemeenteraad stonden twee oproepen geagendeerd in een zoektocht naar een concessionaris voor de stadsinfrastructuur van het Melkhuisje in het Aalsters stadspark en voor de uitbating van het sociaal buurtrestaurant in de gebouwen van de  Gendarmerie. Op een jaar tijd wordt nu de derde poging ondernomen om een invulling voor het Melkhuisje te vinden. Voor de uitbating van het sociaal buurtrestaurant gaat het om een tweede poging.

De concessievoorwaarden die het stadsbestuur in de voorgaande leidraden hadden ingeschreven bleken duidelijk niet realistisch. Op dit totaal gebrek aan realiteitszin werd bij de vorige pogingen ook reeds gewezen vanuit de cd&v-fractie, zowel voor wat betreft het Melkhuisje, alsook voor het sociaal buurtrestaurant. “Het stadsbestuur bleef echter doof voor opmerkingen en waarschuwingen vanuit onze partij en fractie, en komt nu tegen wat ze tegenkomt: nl. ze gaat én met de billen bloot, én ze moeten op de blaren zitten… Pijnlijk dus”, zegt Ruben Merckx van CD&V.

Ondanks dat de bezettingsgraad en de passage in zowel het stadspark als in het huidige sociaal restaurant in De Brug perfect kunnen gemeten worden, ondanks dat daarop perfecte simulaties mogelijk zijn van realistische financiële inschattingen, krijgt dit stadsbestuur 2 maal “nul op het rekest”. Ideologische hardnekkigheid gaat voor op pragmatisch realisme, met alle gevolgen vandien. En uiteindelijk blijft de Aalstenaar in de kou. Een pintje drinken in het idyllische Melkhuisje zal in de zomer van 2023 niet kunnen.

Problematisch vastgoedbeheer ook in andere dossiers. Op de gemeenteraad van november 2022 stonden met de pastorijen van Meldert en Baardegem soortgelijke dossiers op de agenda. “De juridische vorm is wel anders, want het gaat hier telkens om een oproep tot erfpachtovereenkomst i.p.v. concessie, maar in de feiten gaat het om dezelfde inhoud: het zoeken van een gepaste inhoudelijke invulling voor gebouwen die eigendom zijn van de stad en dus van alle Aalstenaars”, aldus nog Ruben Merckx, zelf bezorgd inwoner van Meldert. “Als nu al twee keer blijkt dat de stad Aalst bij de oproep voor dergelijke overeenkomsten telkens onrealistische eisen en voorwaarden stelt, dan houden wij ons hart vast voor de oproepen voor de pastorijen van zowel Meldert als Baardegem”, treedt cd&v fractieleider Iwein De Koninck hem bij. “De voorwaarden zijn nog moeilijker te realiseren, de invulling nog onzekerder, de tegemoetkomingen vanuit de stad nog beperkter en de situatie nog onzekerder”.

“Onze vrees is dus dat huidige oproepen, net als alle oproepen die dit stadsbestuur lanceert, eveneens al van bij aanvang onrealistisch blijken,” zegt Iwein De Koninck. CD&V doet dan ook een oproep huidige procedures tot erfpachtovereenkomst dringend tegen het licht te houden van hun haalbaarheid. Indien we kijken naar de pastorie van Meldert: deze staat op sommige plekken op invallen, bevat asbest en is op geen enkele manier in orde. Een erfpacht nemer zou in samenspraak met onroerend erfgoed een traject moeten lopen om het gebouw te renoveren én tegelijk voldoende commerciële inkomsten genereren. Men mag rekenen dat de kostprijs van een renovatie zeker het dubbele bedraagt dan dat van het melkhuisje. Daarnaast wordt er na 10 jaar een erfpacht vergoeding verwacht van 11.690 euro per jaar.”

Kandidaten zullen met een stevig businessmodel moeten komen om deze investeringen op 30 jaar terug te verdienen en er zelf iets aan over te houden. Laat staan dat dit ademruimte geeft voor projecten vanuit de dorpsgemeenschap.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *