Sport-, cultuur- en jeugdverenigingen in het ongewisse…

De stad Aalst laat sport-, cultuur- en jeugdverenigingen in het ongewisse over besteding 1,255 miljoen euro uit het noodfonds van de Vlaamse Regering. lijstA roept de stad Aalst op om dringend een invulling te geven aan de middelen uit het Noodfonds Sport Cultuur Jeugd! De Vlaamse Regering maakte begin juni bekend dat ze 87 miljoen euro uittrekt voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, die door de coronacrisis inkomsten gemist hebben en doorlopende kosten hadden. ” Voor Aalst betekent dit concreet dat midden juli 1.255.048,33 euro op de stadsrekening werd gestort. De stad is vrij om deze middelen naar eigen beleid en inzichten te verdelen” zegt gemeenteraadslid Cathy Grysolle.

De Vlaamse Overheid legt weinig tot geen specifieke regels op. Doch stuurt zij aan om de specifieke middelen van dit fonds voor een belangrijk deel in te zetten voor lokale sportverenigingen. “De financiële inkomsten van quasi alle sportclubs zijn de voorbije maanden sterk achteruit gegaan vanwege het missen van heel wat inkomsten als b.v. eetfestijnen en inkomsgelden bij wedstrijden. Volgend jaar komen daar zeker ook verminderd sponsorgeld bij. Hierdoor komen ook de tarieven van de lidgelden van de Aalsterse sportverenigingen onder zeer sterke druk te staan, ook al proberen de clubs
dit te vermijden.” Weet voorzitter Gert Cardon.

September is traditioneel een maand waarin veel mensen, jeugd én volwassenen, bij een
sportvereniging terug aansluiten en lidgeld betalen. In de voorbije weken moesten heel wat clubbesturen dus keuzes maken om het budget voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Lidgeld verhogen? Trainers ontslaan? Groepen groter maken? Een etentje voor de vrijwilligers schrappen? Einde augustus moet lijstA vaststellen dat de Stad Aalst nog geen enkel concrete steunmaatregel heeft uitgewerkt of gecommuniceerd naar de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Heel wat clubbestuurders blijven dus in het ongewisse over de leefbaarheid van hun vereniging.

Reeds op 12 juni communiceerde de stad Antwerpen over de 4 grote pijlers waarbinnen ze de haar toegewezen middelen uit dit fonds zou bepalen… Reeds vroeg in de Corona-lockdownperiode stuurde Aalst Sport aan alle verenigingen een enquetelijst om naar de impact te peilen. Dat werd toen positief onthaald. De noden zijn dus bij de Stad gekend. Aan het schepencollege vragen we dringend besluiten te nemen. Naar Sport- maar ook naar cultuur- en jeugdverenigingen! lijstA pleit om onverwijld actie te ondernemen! “Steun die te laat komt verliest een groot deel van haar kracht.” aldus Cathy Grysolle.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *