Spelenderwijks is tegen invoering van nieuw circulatieplan…

Het wijkcomité  Spelenderwijks uit Aalst vraagt het éénrichtingsverkeer in de Binnenstraat niet in te voeren. “Ook onze twee scholen hebben recht op dezelfde tonnagebeperking tijdens de schoolspits, maar zij blijven vergeten”, zegt voorzitter Andreas Verleysen. Het stadsbestuur heeft op de commissiezitting niet één cijfer over verkeersdrukte of ongevallen of risico’s voor de omliggende straten kunnen voorleggen! Het stadsbestuur heeft niet gedacht op de  gevaren voor de fietsers aan Mijlbekelaan en Geldhofstraat. “Het stadsbestuur heeft de bespreking uitgesteld tot na de beslissing: inspraak voor de bewoners van de Arendwijk is  teveel gevraagd,” zegt Verleysen.

Het wijkcomité somt de gestelde vragen ter zitting even voor ons op. Over welk deel van de stad gaat dit  dossier: een aangesloten woongebied begrensd door leopoldlaan- H.Hartlaan (R41), Moorselbaan en Bredestraat- Grote baan. De verbinding met de binnenstad ondervond een zéér grote  barriere door de R41. Door jarenlange actie van onze wijkcomités werden beveiligde oversteken gerealiseerd: twee verkeerslichten beveiligd: kerkplein Mijlbeek én de Binnenstraat. Versmalde oversteken t.h.v. de Groenstraat, Geldhofstraat, en de Bredestraat. Daardoor is veilige passage naar het stadscentrum gerealiseerd. De oversteek van de Leopoldlaan aan de Binnenstraat is actueel de belangrijkste autooversteek uit de wijk, want hier is  deze conflict-vrij én zijn afslag in alle richtingen mogelijk. Dit is uniek voor de ganse wijk.

Het voorstel om deze veilige centrum inwaartse beweging uit de wijk af te schaffen, behoeft dan ook een bijzonder goede motivatie. Uit het voorliggende dossier blijken immers nu reeds tal van sluipverkeer bewegingen door verbindende straten, met uitsluitend woonfunctie. Voor het wijkcomité is  dit een foute beslissing, want veilige alternatieven voor het verkeer  dat uit de wijk rijdt, zijn er  gewoonweg niet.

Om  de twee volgende redenen: noch de aansluiting van de Geldhofstraat noch deze van de Mijlbekelaan garandeert een veilige inpassing, laat staan kruisen van dit  deel van de R41. Ongevallen reeds gev-beurd én ongecontroleerd kruisen van het aanleggend fietspad! Een ander belangrijk probleem zijn de schoolomgevingen die zeer vaak zwaar transport zien passeren, en dat is bovendien niet alleen bestemmingsverkeer. Dat deze schoolomgevingen het bij begin en einde van de schooltijden zonder tonnagebeperking moeten stellen, is een tweede probleem waarvoor wij dringend correctie verwachten.

“Tot slot wil ik benadrukken dat wij een beslissing willen die gebaseerd wordt op actuele tellingen in alle straten die gevat zouden worden door de besliste ingreep Binnnestraat, en deze dan ter motivatie van de beste keuze worden uitgevoerd. Het  antwoord van de ambtenaar, geen van de schepen: Het enige antwoord van de stad: vraag van de ouders  van de school – geen enkel verkeersstudie of telling! Wij zullen gepast reageren te  beginnen met verkeerstellingen zelf uit te voeren (wij weten wél hoe) en een enquete in deze wijk in de maand  juni. En daarna… zegt Andreas Verleysen in naam van het wijkcomité Spelenderwijks.

 

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *