Politie van Ninove vraagt om verkeersborden te laten staan…

Dit weekend, tijdens de nacht van zaterdag op zondag, stelde de politie van Ninove vast dat de verkeersborden n.a.v. de grote wegenwerken op de Brakelsesteenweg t.h.v. het kruispunt met de Tabakslaan aan de kant geschoven waren. Zowel het verkeersbord C1   “verboden richting voor iedere bestuurder” als de dwarsliggers werden door onbekenden aan de kant geschoven. Deze handelingen vormen een zeer groot gevaar voor de andere weggebruikers. De kans op een ongeval wordt hierdoor enorm groot want nietsvermoedende bestuurders rijden plots, tegen richting, een éénrichtingsstraat in! Tevens verwachten de bestuurders die zich in de correcte richting verplaatsen niet meteen een tegenligger.  Voor diegenen die dit effectief overwegen, u brengt mensenlevens in gevaar.

Uiteraard zijn dergelijke, criminele feiten totaal uit den boze. De wetgever heeft dit dan ook uitdrukkelijk verboden in art. 406 van het strafwetboek “kwaadwillige belemmering van het verkeer”. De politie van Ninove gaat een onderzoek voeren teneinde de daders van de feiten van afgelopen weekend te kunnen achterhalen. Personen die het in hun hoofd zouden halen om zich strafbaar te maken aan gelijkaardige feiten moeten goed weten dat hier zware straffen op staan en dat dit totaal onverantwoord is. De politie wijst er uitdrukkelijk op dat dit geen overtreding maar een wanbedrijf is, wat niet door de politierechtbank maar door de correctionele rechtbank wordt afgehandeld.  Dit betekent dat een veroordeling automatisch verschijnt op het strafregister, wat grote sociale implicaties kan hebben.

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enige handeling die een aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de kunstwerken of het materieel, of door enige andere handeling die het verkeer met of het gebruik van vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen. Buiten de gevallen van het vorige lid wordt met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot duizend euro gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enig voorwerp dat een belemmering voor het verkeer met of voor het gebruik van vervoermiddelen uitmaakt.

Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die, door enige andere handeling, kwaadwillig het verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg, belet. De rechter kan bovendien het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar of levenslang overeenkomstig de artikelen 38 tot 49/1 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

Voor een goede gang van zaken, laat alle verkeersborden met rust en volg de aangegeven omleidingen zoals eerder in onze persberichten mede gedeeld.

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *