Participatiebeleid blijkt dode letter te zijn…

Het participatiebeleid van de stad Geraardsbergen blijkt dode letter te zijn volgens Vooruit Geraardsbergen. Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd tot 2 maal toe aangetoond dat de meerderheid van open VLD en CD&V geen inspraak wensen. Oppositiepartij Vooruit (voorheen sp.a) kan het niet anders verwoorden als een triest schouwspel dat zich vorige gemeenteraad afspeelde. Het is bijzonder jammer te moeten vaststellen dat de meerderheidspartijen van open VLD en CD&V hun grote beloftes helemaal niet omzetten in de praktijk. Sterker nog, ze slagen erin om op 1 gemeenteraad tot 2 maal toe inspraak van de inwoners de kop in te drukken. “Participatie is voor dit bestuur enkel iets om ‘in de gazet’ mee te komen”, meent Van der Maelen.

De meerderheid van open VLD en CD&V klopt zich vaak op de borst wanneer het over participatie gaat. Bij de start van de legislatuur kondigde de schepen van participatie 2 belangrijkrijke participatietrajecten in onze stad aan. Eén van trajecten was de herbestemming van Den bleek na de omstreden sluiting van het openlucht zwembad. De schepen omschreef de uitdaging in 2019 als ‘De fantastische uitdaging om participatie in realiteit om te zetten’. “Maar hier knelt het schoentje juist” geeft gemeenteraadslid Emma Van der Maelen mee. “In de praktijk kunnen we alleen maar vaststellen dat de stad zelfs de bestaande participatiegroepen niet betrekt”. Verenigingen en organisaties een plaats in de openlucht geven op Den bleek om activiteiten te laten doorgaan kan zeker op de steun van Vooruit Geraardsbergen reken. De Geraardsbergse socialisten kunnen echter niet begrijpen dat Open VLD en CD&V de stuurgroep van burgers die op de site van den Bleek een concept aan het ontwikkelen is niet betrokken werd in het traject. Een traject die volgens schepen Panis weldegelijk goed werd voorbereid en afgetoetst. Maar de stuurgroep van één van de belangrijkste participatietrajecten werd op géén enkel moment betrokken. Begrijpen wie begrijpen kan…

Tot grote verbazing van de Geraardsbergse socialisten ging open VLD en CD&V nog een stap verder. Een burger diende een verzoekschrift in om gehoord te worden op de gemeenteraad. “Het decreet voorziet deze mogelijkheid zodat inwoners de mogelijkheid krijgen om een probleem of een vraag aan te kaarten bij de gemeenteraad’ verduidelijkt Emma Van der Maelen. Je zou verwachten dat een bestuur die de mond steeds vol heeft van participatie en het betrekken van de inwoners tevreden zou zijn dat een burger het pad effent voor meer inspraak. Tot grote verbazing van de Vooruit-raadsleden werd er vanuit de meerderheid voorgesteld om de betrokken burger geen forum te geven op de gemeenteraad. Slechts na tussenkomst van enkele gemeenteraadsleden trok de meerderheid hun staart in en werd er gevraagd om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting. Een bijzonder triest slot van een gemeenteraad waaruit blijkt dat de meerderheid van open VLD en CD&V geen inspanning levert om de participatie in de realiteit om te zetten besluit Van der Maelen.

“Participatie is voor dit bestuur enkel iets om reclame mee te maken”, besluit Van der Maelen, “van echte inspraak is meestal geen sprake”. Onze burgers worden enkel uitgenodigd door het bestuur om mee te beslissen, als het de schepenen en de burgemeester goed uitkomt. Van der Maelen: “In alle andere gevallen is het gewoon: zwijgen en luisteren!”. Voor de socialisten is het duidelijk: dit is niet meer van deze tijd.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *