Oilsjterse Sociaal Culturele AdviesRaad schrijft open brief…

OSCAR, de Oilsjterse Sociaal Culturele AdviesRaad dringt aan op meer openheid, overleg en de broodnodige middelen om de cultuursector in Aalst te ondersteunen. Via onze redactie wensen ze over te gaan tot het verspreiden van een open brief gericht aan de Aalsterse burgemeester en schepenen.

 

 

Geachte heer Burgemeester, geachte leden van het schepencollege, Geachte Schepen Jean Jacques De Gucht,
Geachte leden van de Dienst Cultuur, Jeugd en Cultuur,

Advies van de Sociaal Culturele Raad voor het noodfonds bij Cultuur en de ‘relance-maatregelen’.

Aalst, 29.06.2020

Onze verbazing was groot, te moeten vernemen via de pers, dat de stad het project “De Expeditie” op poten zet en dit zonder enig advies of overleg met OSCAR. Dit in tegenstelling tot de verklaringen die gedaan werden op de laatste Gemeenteraad. We melden formeel dat er hierover geen enkel overleg met OSCAR is geweest.

We hopen dat de middelen van het noodfonds niet aangewend zullen worden voor dit nieuwe initiatief.

“Het is de visie van de Vlaamse Overheid om de lokale besturen financiële middelen ter beschikking te stellen om de Culturele sector bij te staan in de COVID-19 crisis”

Hoopgevend is dat de stad onze signalen met vraag naar nieuwe initiatieven wil uitwerken met bijvoorbeeld “De Expeditie” en het project “De Koer”. Enkel spijtig dat wij niet betrokken partij zijn geweest.

De digitale revolutie die het project “Over-En-Uit” wil beogen om onze sector te ondersteunen, met een apart aangevraagde projectsubidie bij de Vlaamse overheid van 3 x 50.000 euro zien wij niet als onderdeel van het noodfonds.

Het noodfonds dient dus ter ondersteuning van bestaande, noodlijdende organisaties. Tot op heden is er nog geen helderheid gegeven over hoe de stad de 1.255.048,83 euro voor Cultuur, Jeugd en Sport zal aanwenden.

Zoals Schepen De Gucht zelf aangeeft, willen ook wij niet Sint-Maarten spelen, maar de middelen echt aanwenden waar de nood het grootst is zodat de Sociaal-Culturele verenigingen in Aalst kunnen overleven.

Wij verwachten dringend een uitnodiging voor het overleg, als antwoord op de verklaring van Schepen De Gucht (citaat: “We overleggen zo snel mogelijk om de nodige afspraken te maken over de verdeling van een correcte en efficiënte verdeling van deze financiën”).

Wij verwijzen naar ons voorstel tijdens het onderhoud met Schepen De Gucht, van maandag 22.06.2020, dat wij graag op het overleg verder willen toelichten, namelijk:

 Noodfonds verdelen over 2 jaar (minimaal budget)
o 2 x 170,000 euro extra (2020 & 2021 werkingssubsidie)
o 2 x 75,000 euro extra (2020 & 2021 activiteiten Stad & OSCAR)

 De middelen, als noodfonds, moeten snel ter beschikking gesteld worden, want voor velen staat het water hoog aan de lippen.

Wij danken jullie alvast om de werkingssubsidie van vorig jaar, zoals we hebben voorgesteld, over te nemen als basis voor de uitkering van dit jaar. Er blijft echter nog een grote uitdaging om het nieuwe subsidiereglement, waarvoor de diensten reeds input ontvingen, uit te werken zodat ook hiervoor overleg mogelijk is om jullie een (hopelijk) gunstig advies te geven.

Wij kijken uit naar een positief antwoord op onze vraag naar overleg en rekenen op een constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Namens de leden van het Dagelijks Bestuur OSCAR, Bart De Spiegeleer, voorzitter

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *