Ninove richt noodfonds op t.g.v. getroffen handelaars corona…

Het Ninoofse schepencollege maakt 1 miljoen euro vrij voor de aanpak van de coronacrisis, een budget dat getroffen burgers en handelaars moet helpen die door de crisis in problemen zijn gekomen. Het stadsbestuur van Ninove kwam de voorbije twee weken, net als alle lokale besturen, in een ware storm terecht. De coronacrisis zorgt voor enorme uitdagingen op korte en op langere termijn, maar het bestuur staat klaar om die aan te pakken. Burgemeester Tania De Jonge erkent dat de voorbije weken niet gemakkelijk waren, maar spreekt haar waardering uit voor het geleverde werk. “Die eerste dagen komt er een lawine aan richtlijnen en te treffen maatregelen op je af en dat op een moment dat de hele organisatie onder een enorme druk komt te staan,” vertelt De Jonge, “Ik wil mijn bijzondere waardering uitdrukken voor het werk dat onze mensen in de zorg, de winkels, bij de veiligheidsdiensten en politie, de administratie, communicatie en noodplanning en de technische dienst hebben geleverd. Iedereen is opgestaan om de crisis het hoofd te bieden en we mogen trots zijn op de manier waarop we dat gedaan hebben. Iedereen heeft op één of andere manier te kampen gehad met nadelen, wij vinden het dan ook gepast iedereen te belonen voor de moeilijke periode waar men doorging”.

Het doorvoeren van de door de federale regering opgelegde maatregelen vergde heel wat organisatie en communicatie en daar ging de aandacht van het bestuur de eerste dagen naar toe. Tegelijkertijd startte de stad wel met initiatieven om de sociale samenhang te versterken, nu mensen met de maatregelen meer op zichzelf aangewezen zijn. “We hebben geprobeerd de burgerinitiatieven zo veel mogelijk te stroomlijnen en spoorden onze inwoners ook zo veel mogelijk aan buren te helpen,” vertelt schepen Veerle Cosyns, bevoegd voor Sociale Zaken, “Maar daarnaast hebben we nog een pak acties ondernomen om te voorkomen dat mensen zonder ondersteuning deze crisis moeten doorkomen – zo hebben de werknemers van het Sociaal Huis iedereen met een verhoogd risico persoonlijk opgebeld om te kijken of ze met een zorgvraag zitten. Niet minder dan 4000 inwoners kregen op die manier een telefoontje om te horen of ze hulp nodig hadden. Met het BCSD moeten we ook bekijken waar en hoe we mensen financieel extra moeten ondersteunen, daarom zullen we aan de meerderheid voorstellen om 500.000 euro vrij te maken om waar nodig te kunnen bijspringen.”

Schepen van Lokale Economie Alain Triest wacht de zware taak om de ondersteuning voor de lokale ondernemers uit te werken. Dat dit geen eenvoudige opdracht wordt, staat nu al vast maar het bestuur is bereid een serieuze inspanning te leveren. “Binnen het schepencollege is er alvast overeenstemming om eveneens een ondersteuningspakket van 500.000 euro vrij te maken om de getroffen handelaars en ondernemers te ondersteunen, maar we moeten echt goed bekijken op welke manier we dat geld uitgeven,” vertelt Triest, “Sommige zelfstandigen worden keihard getroffen door deze crisis, andere verdienen nu juist goed hun boterham en bovendien zal zowel de federale als de Vlaamse overheid een eigen pakket aan maatregelen uitwerken. We gaan dus goed moeten bekijken op welke manier we het geld bij de juiste personen terecht laten komen. We vragen dus wat geduld vooraleer er duidelijkheid is omtrent de concrete maatregelen.”

Door het vrijmaken van het noodfonds van 1 miljoen  klopt de financiële rekening van de stad niet meer. Schepen van financiën Katie Coppens neemt dan ook haar verantwoordelijkheid op om een budgetwijziging door te voeren om zo financieel bij te sturen. “Het vrijmaken van deze noodfondsen heeft een grote impact op onze meerjarenplanning, maar we beseffen maar al te goed dat onze burgers en ondernemers deze financiële ondersteuning hard nodig hebben om deze moeilijke tijd door te komen”, aldus schepen Coppens, “We zullen opnieuw een financieel evenwicht moeten zoeken, maar samen met het voltallige bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid hierin op om onze burgers en ondernemers ten volle te ondersteunen. Iedereen heeft de negatieve gevolgen van de corona epidemie gedwongen moeten ondergaan.”

Coppens benadrukt wel dat het om plafondbedragen gaat. “We willen voldoende middelen om de problemen echt aan te pakken, maar we zien nu al dat zowel de federale als de Vlaamse regering ook steunmaatregelen aan het uitwerken is,” zegt Coppens, “Wij moeten zien dat we lokaal die extra ondersteuning bieden waar nodig en specifiek lokale noden oplossen.” Burgemeester De Jonge drukt haar tevredenheid uit over de eensgezindheid binnen het bestuur: “Als burgemeester ben ik bijzonder dankbaar dat er zo een sterke samenhang is binnen het schepencollege om dit pakket aan ondersteuningsmaatregelen uit te werken. Elke schepen heeft binnen haar of zijn bevoegdheden grenzen verlegd om deze zware cisis het hoofd te bieden en mee te werken aan een pakket waar niemand in de steek gelaten wordt.”

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Economie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *